.

GIVA-sidan

Uppdaterad 2010-05-27
Se dokumenthistoriken längst ned på sidan

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

<< åter till GIVA-sidan >>

.

Hel- och halvskilling -
            Gustav IV Adolf

Hur se skillnad på Stockholm- och Avestapräglingar?


Hel- och halvskillingar präglades under Gustav IV Adolfs dagar i Stockholm som överpräglingar på dubbla och enkla slantar från 1700-talet (2 och 1 öre SM). Under samma tid nyproducerades halvskillingar i Avesta. För en given halvskilling är det oftast ganska lätt att bestämma myntorten eftersom den äldre präglingen framträder mer eller mindre på de mynt som präglats i Stockholm. De nyproducerade avestamynten uppvisar inte motsvarande "defekter”.

I vissa fall kan det vara svårt att se spåren efter det överpräglade myntet på en halvskilling präglad i Stockholm, men då är korsprydnaden ovanpå kronan till hjälp. Stockholmskronan har ett korsklot medan Avestakronan har ett kors ovanpå ett ok.
1 Skillig 1805
Stockholmskrona

   


1/2 Skillig 1802
Stockholmskrona

   


Det typiska korsklotet på
Stockholmskronan
   


Minnesmyntet D:9.IULI 1794
1794 års Avestakrona

     


1/2 Skillig 1802
1794 års Avestakrona

   


Korsprydnaden på
Avestakronan
Ytterligare tips om hur man ser skillnad på 1/2-skillingarna

Om en halvskilling är av dålig kvalitet eller med stampklump vid korsprydnaden kan det vara något knepigt att avgöra om det är en stockholmsprägling eller en avestaprägling.


Se vidstående detalj av en halvskilling. Huruvida det är en stockholmsprägling eller en avestaprägling är inte så lätt att se eftersom korsprydnaden möjligen kan vara av typen "korsklot". Men det finns starka tvivel ty det kan också vara en sliten stamp som kommit till användning vid präglingen.

Här kan det då vara till hjälp att titta på hur blommorna ovanför kronringen är utformade. Stockholmskronans blommor är inte lika påkostade som Avestakronans blommor.

Jämför med bilderna nedan.

         


En illa åtgången halvskilling från 1802.
1/2 Skilling Stockholm 1802.
En relativt oansenlig blomma
ovanför kronringen.

 


1/2 Skilling Avesta 1802.
En mer påkostad blomma
ovanför kronringen.
Slutsats

Vårt illa åtgångna mynt är en halvskilling Avesta, vilket ganska tydligt framgår om man studerar blommorna ovanför kronringen.


<< åter till GIVA-sidan >>


Dokumenthistorik

2010-05-27       Kompletterat med ytterligare tips om hur man ser skillnad på Stockholm
och Avesta om halvskillingen är av dålig kvalitet.
2010-05-18       Ett fel rättat. Helskillingar präglades bara i Stockholm.
2010-05-17       En första utgåva