.

Gamla mått

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Skapad 2015-09-22

.

De nya måtten 1855 -
          en hjälpreda

År 1855 gick vi i Sverige över till decimalsystemet (under en övergångsperiod fram till 1 januari 1863). Istället för, aln, fot och tum fick vi stång, fot och tum. Det gick 10 fot på en stång och det gick 10 tum på en fot. En linje var 1/10 tum. Var detta egentligen något nytt? En fot var lika lång som förut och decimaltum introducerades av Stiernhielm 1664. 10 linjer på en tum nämns i förordningen från 1737. Men alnen var borta, det mått som var ryggraden i det gamla måttsystemet från 1665. Man får komma ihåg att med tum avsågs decimaltum, men inom byggnadsindustrin höll man fast vid verktum till långt in på 1900-talet.

Volym kom att mätas i kubikfot, kubiktum och kubiklinje, men var detta egentligen någon nytt? Kannan kom att finnas med i det nya systemet och det gick 10 kannor på en kubikfot och det har vi läst om i förordningen från 1737. Där beskrivs också att det går 100 kubiktum på en kanna. De gamla målkärlen tunna, spann och kappe hade dock försvunnit.

Viktmåtten genomgick en förändring, men skålpundet behöll sin vikt. Det gick 100 skålpund på en centner och det gick 100 ort på ett skålpund. Enligt förordningen om mått och vikt per den 31 jan 1855 blev det förbjudet att använda besman av trä efter den 1 jan 1859. Justerad besman av järn eller stål fick användas "då varans aflemnare och emottagare derom kommer öfverens", som det står i förordningen.

Till hjälp för handeln trycktes det upp tabeller för omvandling mellan de gamla och de nya måtten. En sådan visas nedan. Den har ingått i en almanacka.
Sonesgården den 22 september 2015

Lennart Castenhag


Dokumenthistorik

2015-09-22   En första utgåva.