.

Gamla mått

Uppdaterad 2011-04-17

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Läskburkens volym har
    urgamla anor

Vid handel med varor är volymmåtten lika viktiga som viktmåtten. Begrepp som kanna har möjligen sitt ursprung i medeltiden. Andra mycket gamla volymmått är tunna, ankare, fjerding och stop.

Volymmåttet kvarter har också mycket gamla anor och det motsvarade c:a 33 cl, dvs volymen hos en läskburk idag. Det gick 4 kvarter på ett stop.

Precis som då det gällde längdmåtten kunde det finnas lokala variationer på volymmåtten, men 1665 genomfördes en standardisering för riket.

1665 års placat om mål, mått och vikt

För våta varor (t ex öl eller salt sill) gällde följande:

      1 tunna
1 ankare
1 fjerding
1 kanna
1 stop
1 kvarter
=
=
=
=
=
=
48 kannor ~ 125 liter
15 kannor
12 kannor (dvs en fjärdedels tunna)
2 stop
4 kvarter
4 jungfrur

För torra varor (t ex säd) gällde följande:

      1 tunna
1 spann
1 fjerding
1 kappe
      56 kannor ~ 146 liter
4 fjerdingar
4 kapper
7/4 kanna

Volymmåttet kanna återfinns som vi kan se för både våta och torra varor. 1 kanna ~ 2,617 liter.


Övergången till decimalsystemet år 1855

Kubikfoten fick bli grundenheten vid övergången till decimalsystemet 1855 och 1 kubikfot motsvarade 10 kannor (~ 26,17 liter).

      1 kubikfot
1 kubiktum
=
=
1000 kubiktum = 10 kannor
1000 kubiklinjer

Fortfarande skilde man noga på torra och våta varor

      1 tunna löst spannmål (torkad säd) = 56 kannor
      1 tunna fast spannmål (otorkad säd) = 63 kannor
      1 tunna färsk sill = 48 kannor


Övergången till metersystemet med start 1879

Under en tioårsperiod introducerades metersystemet successivt i Sverige med start 1879. Från och med den 1 januari 1889 blev metersystemet det enda lagstadgade måttsystemet i Sverige. I samma veva infördes begreppet liter = 1 kubikdecimeter = 0,001 kubikmeter.


Relaterade artiklar

Se även följande:

Skäppan - ett medeltida målkärl

Kannan - ett urgammalt rymdmåttSonesgården den 17 april 2011

Lennart Castenhag


Dokumenthistorik

2011-04-17     Ny layout. Innehållet i stort sett oförändrat.

2005-09-20     Publicerat för första gången på Sonesgårdens hemsida.