.

Gamla mynt

Uppdaterad 2018-04-29

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

10 mark KM 1721

Åtsida

Omskrift: ÅHR ETTUSEND SJUHUNDRA TIUGUETT
Mitt på åtsidan texten: STORE KOPPARBERGzLAGENS POLLET

     

Frånsida

Omskrift: BEGGE ETT ÄNDAMÅHL
Bild: Fältet delat horisontalt genom en ström (Faluån)
I det övre fältet - ett berg med symbolen för koppar.
Gruvmärket på vardera sidan om berget.
I det undre fältet - en stadsvy.

     Lite allmänna fakta om polletten

Vikt 8,5 gram
Diameter ca 26 mm
Antal som präglades: 25.680. Idag ett mycket sällsynt och eftertraktat samlarobjekt.

10 mark KM motsvarade 26 2/3 öre SM. Så här kom man fram till det:
    1 mark = 8 öre
  10 mark KM = 80 öre KM
  10 mark KM = 80/3 öre SM ( eftersom 3 mark KM = 1 mark SM)
  10 mark KM = 26 2/3 öre SM

26 2/3 öre SM motsvarade 375 gram koppar i mynt, men polletten väger bara 8,5 gram.
Den var således ett kreditmynt, dvs metallvärdet motsvarade inte det nominella värdet.

Myntort: Avesta


Ytterligare information

Omskriften "BEGGE ETT ÄNDAMÅHL" syftade troligen på föreningen mellan staden och gruvan ty år 1720 hade man beslutat att göra Falun till en bergsstad. Där skulle Bergsrätten etableras, en överstyrelse för bergshanteringen vid Stora Kopparberget.

Polletten var ett lokalt mynt som bland annat användes vid betalning av kolleveranser till Falu Gruva. 1721 års pollett hade ingen valörangivelse men gällde för 10 mark kopparmynt vilket vara lika med 2½ daler kopparmynt. Detta var också kronans pris för 1 stig kol vid den här tiden som i dagens mått motsvarade 1,76 kubikmeter.
Dokumenthistorik

2019-04-29 Lagt in bilder på ett mynt i bättre skick.
2013-10-14 Dokumentet skapat