.

Gamla mynt

Uppdaterad 2011-05-20

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

5 mark KM 1722

Åtsida

Omskrift: STORA KOPPARBERGS-LAGENS POLLET
alternativt: STORE KOPPARBERGS-LAGENS POLLET
Mitt på åtsidan texten: ÅHR ETTUSEN SJUHUNDRA TIUGU TWÅ

     


Frånsida

Omskrift: GUD GIFVER MALM MEN KÅHLEN TRYTA
Bild: fältet kluvet vertikalt. Till vänster en genomskärning av
koppargruvan. Till höger en stillastående kopparhytta.

     


Lite allmänna fakta om polletten

Vikt 9,4 gram (detta ex 7,65 gram)
Diameter ca 28 mm (detta ex 29,0 mm)
Det aktuella exemplaret är varianten med STORE i åtsidans omskrift.
Ref. Stiernstedt 177:40 och 40a.
Antal som präglades: 53.500. Idag ett mycket sällsynt och eftertraktat samlarobjekt.

5 mark KM motsvarade 13 1/3 öre SM. Så här kom man fram till det:
    1 mark = 8 öre
    5 mark KM= 40 öre KM
    5 mark KM = 40/3 öre SM ( eftersom 3 mark KM = 1 mark SM)
    5 mark KM = 13 1/3 öre SM
13 1/3 öre SM motsvarade 185 gram koppar i mynt, men polletten väger bara 8,5 gram.
Den var således ett kreditmynt, dvs metallvärdet motsvarade inte det nominella värdet.

Myntort: Avesta