.

Gamla mynt

Uppdaterad   2010-04-24

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.


Den svenska
  numismatikens fader


År 1686 ansökte Elias Brenner hos kungen (Karl XI) om privilegium att med ensamrätt utge en svensk mynthistoria (Sveriges första). Detta beviljades honom och 1691 kom hans verk ut – Thesaurus Nummorum Sueo-Gothicorum – en katalog över de svenska mynten från medeltid till Karl XI.

Brenners bok var egentligen ett forskningsprojekt. Boken gick inte att köpa i handeln. Den skänktes istället till personer och institutioner – både i Sverige och utomlands – som ansågs kunna bidraga med ytterligare kunskaper. Bilderna i boken är kopparstick och det är Brenner själv som är konstnären.

Brenners mål var att ge ut en fullständig svensk mynthistoria med ett omfattande text- och bildmaterial, och mot det målet arbetade han oförtrutet. Tyvärr hann han aldrig själv publicera sitt fullständiga arbete. Han dog 1716.

Som komplement till de mynt Brenner fick till låns som underlag för sina kopparstick skaffade han sig en egen myntsamling. När han dog omfattade den 687 mynt. Den svenska staten erbjöds att köpa den, men statskassan var vid den här tiden inte vid ”god vigör” på grund av de många och långa krigen. Istället hamnade Brenners samling först hos en engelsk affärsman och sedan hos en rysk furste vid namn Dimidoff. Idag är samlingen skingrad, men några mynt finns troligen kvar på Rysslands museer.

Brenners storslagna arbete kom dock att leva vidare och år 1731 publicerades det av vännen och kollegan Nils Keder. Verket finns tillgängligt på Internet via följande länk:

  https://books.google.se

Brenners ursprungliga verk – det från 1691 – kom ut i faksimilupplaga 1972 på Rediviva förlag. Nedan visas ett av bokens kopparstick och ett foto av motsvarande mynt för att visa med vilken detaljrikedom Brenner arbetade när han beskrev de svenska mynten.

Med Elias Brenner lades grunden till att dels avbilda mynten i skala 1:1 och dels att avbilda åtsidan till vänster och frånsidan till höger.

Brenner förtjänar verkligen att kallas Den svenska numismatikens fader.

                  Kopparstick av Elias Brenner ur boken Thesaurus Nummorum Sueo-Gothicorum från 1691.
                                                                                Ungefär två gångers förstoring.                                                                      1 öre Arboga 1627.   Skala ca 2:1.   Foto L Castenhag

Sonesgården den 24 april 2010

Lennart Castenhag
Elias Brenner, självporträtt 1696.
Nationalmuseum