.

Gamla mynt

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2023-02-08

.

Tidningsmannen
                  Sten Dehlgren

Sten Dehlgren (1881-1947) var Dagens Nyheters chefredaktör från 1922. Under Dehlgrens tid som chefredaktör kom DN att skaffa sig en framskjuten plats bland Stockholms morgontidningar.


Bronsmedalj Sten Dehlgren 1946.
Frånsidan visar Dehlgrens porträtt vänt åt höger, med omskriften
STEN DEHLGREN DAGENS NYHETER 1911-1946.
Åtsidan visar ett skepp för fulla segel över ett stormigt hav.
Därunder finns texten GENOM STORMAR TILL SEGER.
Monogrammet AW står för gravören Axel Wallenberg.
Diameter 60 mm.   Vikt 103,6 g.   Referens Lagerqvist nr 16.
Foto L Castenhag


Följande text står att läsa i Lagerqvists referenshandbok.

Medaljen producerades på initiativ av Dagens Nyheter för att hedra Dehlgren vid dennes avgång som chefredaktör 1946 efter att ha verkat sedan 1922 (ekonomichef redan 1911). Frånsidan syftar inte enbart på hans insatser vid "tidningens roder" under andra världskriget, utan också på hans verksamhet som skribent på det sjömilitära området. Det utmärkta, kraftfulla porträttet skiljer sig genom en större detaljrealism något från Wallenbergs vanliga stil alltsedan medaljen över fadern.

Sonesgården den 8 februari 2023

Lennart Castenhag


Referenslitteratur

Lars O Lagerqvist. Axel Wallenberg medaljer. 1978.
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17393Dokumenthistorik

2023-02-08 Dokumentet skapat