.

Gamla mynt

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2016-08-26

.

Dubbla slantar
            Gustav III

Den 1 jan 1777 genomförde Gustav III sin myntrealisation vilken i praktiken innebar att kopparmynten från Fredrik I:s och Adolf Fredriks tid halverades i värde. 2 öre SM kom att gälla för ½ skilling och 1 öre SM kom att gälla för ¼ skilling.

Samma år lät Gustav III för första gången prägla stora kopparmynt men det blev inte skillingmynt som man skulle kunna förvänta sig utan ånyo 2 öre SM (som kom att cirkulera som ½ skilling).

När jag har funderat över anledningen till varför Gustav III gjorde så (myntreformen var ju noga planerad) var min första tanke att han ville göra det enkelt för sig och återanvända gamla punsar, men så var det inte alls. Tittar man på Gustav III:s 2-öringar ser man t.ex. att kungakronan från Adolf Fredriks tid inte alls har återanvänts.

Vad var det då som gjorde att Gustav III fortsatte att prägla 2-öringar efter myntreformen? Min teori är att kungen ville vinna tid för att förse folket med riktiga skillingmynt. Så under en kort övergångstid fortsatte han att ge ut 2-öringar (med värdet ½ skilling). På grund av att kungen mördades kom det att dröja till 1802 innan nästa fas för kopparskiljemynten kunde inledas.

Stiernstedt förklarar att det uppstått brist på skiljemynt 1777, så det var angeläget att det producerades nya mynt i Avesta. Gravör i Avesta vid denna tid var Johan Gabriel Wikman.

Nedan visas utmyntningen av olika valörer kopparmynt under Gustav III. Underlaget till tabellen har hämtats från Stiernstedt (endast en del av tabellen visas här).

År 2 ö Sm:t 1 ö Sm:t 1 ö Km:t
  Skeppund     Lisspund     Skeppund     Lisspund     Skeppund     Lisspund  
1771         1 12
1772         23  
1777 179          
1778 35 15 20      
1779         20  

Som vi kan se av tabellen myntades år 1778 en mindre mängd dubbla slantar. Wallroth förklarar att dessa mynt försågs med årtalet 1777.

Ett skeppund koppar (stapelstadsvikt) motsvarade vid den här tiden 136 kg och ett lisspund motsvarade 6,8 kg. Den totala upplagan för åren 1777-78 blir därmed 1.030.800 (enligt Wallroth). Myntförordningarna från 1723 och 1743 låg till grund för utmyntningen, dvs 900 daler KM på skeppundet.

900 daler KM motsvar 300 daler SM. 1 daler är 32 öre, så 900 daler KM motsvar 9600 öre SM. En dubbleslant = 2 öre SM. På skeppundet (=136 kg) skulle man således få ut 4.800 dubbla slantar vilket innebär att varje dubbelslant skulle väga 28 1/3 gram.

Nu har vi tillräckligt med information för att räkna fram det teoretiska värdet för upplagan av Gustav III:s dubbla slantar vilket ligger något över den faktiska upplagan enligt Wallroth.

Ett räkneexempel:
  179 skeppund + 35 skeppund + 15 lisspund = 4.295 lisspund = 29.211.223 gram
  En dubbelslant skulle väga 28,333333 gram.
  Upplagan blir då 29.211.223 / 28,333333 = 1.030.984 st.

Av tabellen framgår att det år 1771 präglades en liten mängd runstycken. Wallroth förklarar att dessa runstycken försågs med årtalet 1768. Vi får nog antaga att dessa runstycken även försågs med Adolf Fredriks monogram.

Av tabellen framgår även att det präglades runstycken år 1779. Wallroth förklarar att dessa runstycken försågs med årtalet 1778. Det var sista gången som 1 öre KM präglades i Sverige.

Varianter av dubbla slantar Gustav III

De dubbla slantarna från Gustav III:s tid finns med antingen bred eller smal (och toppig) kunglig krona på åtsidan. Den breda kronan kom antagligen före den smala kronan. Ett mindre antal mynt med den breda kronan har ”G på R”, dvs monogrammet har korrigerats efter en felprägling.

Dubbla slantar med bred krona har oftast stort årtal. Smal krona och stort årtal förekommer också men är mindre vanligt. När det är litet årtal har punkten efter årtalet oftast mittenplacering, men det förekommer också att punkten är placerad vid basen (inte lika vanligt).
Klicka på bildsymbolen för att se bild. Använd höger musknapp för att öppna i nytt fönster.
Kungakrona Årtal Pil- Valör- Årtalspunktens Utformning Över- Variant Bild
    fjäddrar tvåa placering romersk trea punsning nummer  
                 
Bred normal kontur STORT breda smal vid mitten   G på R 1
integrerad puns   2a
separata ettor   2b
Bred normal kontur,   men kronringens  överkant är förenklad STORT breda smal vid mitten separata ettor   3
Bred toppig kontur STORT breda smal vid mitten integrerad puns   4a
Bred toppig kontur, men kronringens överkant är förenklad STORT breda smal vid mitten integrerad puns   4b
Smal toppig kontur STORT breda smal vid mitten separata ettor   5
litet smalare bred vid basen separata ettor   6a
vid mitten separata ettor   6b
Smal toppig kontur,   men kronringens nederkant är tjockare
UNDERIFRÅN-
PERSPEKTIV
litet smalare bred vid mitten separata ettor   7


Ytterligare varianter

I Bobergs auktionskatalog från 1927 avseende Cavallis mynt har T G Appelgren identifierat dubbla slantar, Gustav III, enligt följande:

Stora årtalssiffror. Präglad på 2 öre SM 1759
Stora årtalssiffror. Präglad på 2 öre SM 1762

Stora årtalssiffror. Präglad på silvermyntet 2/3 rdr 1777.


Kungakronorna

Som framgår av varianttabellen ovan finns det tre varianter av kungakronorna som i sin tur kan indelas i variationer.
Den breda vanliga kronan


Kronringens överkant väl dekorerad
 
 


Kronringens överkant förenklad
 
 

Den breda toppiga kronan  


Kronringens överkant påkostad.
 
 

 


Kronringens överkant förenklad.
Antikörens myntauktion nr 2,
(1986), nr 243.   Foto Ulf OttossonDen smala (vanliga) toppiga kronan


Kronringens nederkant smal
 

 


Kronringens nederkant bred
 Jämförelse av bredden på kronorna      Ytterligare om den breda nederkanten på kronringen

Den breda nederkanten på kronringen visar sig egentligen vara ett uttryck för svagt underifrånperspektiv. Den bakre nederdelen av kronringen skymtar således fram under den främre nederdelen.

Se följande bild som visar skillnaden mellan de bägge kronorna.

Till vänster en krona utan perspektiv. Till höger en krona med underifrånperspektiv.Stort eller litet årtal

I regel är det stort årtal om det är bred kungakrona och litet årtal om det är smal toppig kungakrona, men det finns också mynt med smal toppig krona och stort årtal. Sådana mynt är mindre vanliga.
En jämförelse mellan typsnitten för stort resp litet årtal.
Det stora årtalet har alltid mittplacering för årtals- punkten.
Det lilla årtalet har ibland mittplacering för årtals- punkten.
Det lilla årtalet har ibland årtalspunkten placerad vid basen.Den romerska trean i monogramsidans omskrift

Det finns två sätt att skriva Gustav III på. Individuella ettor för att bilda talet tre eller en integrerad puns för den romerska trean.

För de mynt jag har haft möjlighet att studera har det varit individuella ettor på åtsidor med smal toppig krona. Åtsidor med bred krona har ibland individuella ettor och ibland integrerad puns för romersk trea. Bägge varianterna förekommer således på mynt med breda kronor och bägge varianterna verkar vara lika vanliga. Se nedanstående bilder.


Här har punsen för den romerska ettan slagits in tre gånger.
På detta mynt har en integrerad puns använts för de romerska ettorna.
På mynt med smal toppig krona verkar det alltid vara tre separata ettor.Valörtvåan

Följande samband verkar råda mellan årtalets storlek och valörtvåans bredd:

    Litet årtal - bred valörtvåa
    Stort årtal - smal valörtvåa

       


Pilfjädrarna

För de mynt jag har haft möjlighet att studera har det varit breda pilfjädrar när det varit stort årtal och smalare pilfjädrar när det varit litet årtal.


Stort årtal -breda pilfädrar

         


Litet årtal - smala pilfädrarPlaceringen av dalavapnets krona

Det tycks vara en regel att dalavapnets krona är placerad närmare valörtexten när det är stort årtal.


                                            Stort årtal                                                                                         Litet årtal
Referenser

A W Stiernstedt, Kopparmyntningen i Sverige, 1863

K_A Wallroth, Myntdirektörens underdåniga ämbetsberättelser
                          Publicerat i Numismatiska meddelanden, nr XXII, 1918

Den Svenska Mynthistorien (Frihetstiden o Gustavianska tiden), 2007

Bobergs auktionskatalog från 1927 avseende Cavallis mynt

Antikörens auktionskatalog nr 2 från 1986


Sonesgården den 26 augusti 2016

Lennart Castenhag


Dokumenthistorik

2016-08-26 Justerat layouten något. Fakta oförändrade.
2013-03-07 Rättat ett fel. Smal toppig krona har alltid runda/ovala stenar i kronringen (ej diamanter).

Ändrat om variantnumren. Här en korsreferenstabell.

Gammalt   Nytt
  nr             nr

  2               2a
  3a             2b
  3b             3
  6               6a
  7a             6b
  7b             7

2013-03-06 Lagt in nytt myntfoto för variant 7b.
2012-11-10 Lagt in bild på varianten "G på R"
2012-08-30 Lagt in bättre bild på bred toppig krona med påkostad överdel kronring.
2012-08-24 Kompletterat med varianter ur Bobergs auktionskatalog, dvs Cavallis mynt
2012-08-19 Den normala breda kronan finns i två undervarianter: påkostad och förenklad överkant kronring.
Den breda toppiga kronan finns i två undervarianter: påkostad och förenklad överkant kronring.
Referensbild inlagd på bred toppig krona med påkostad överkant kronring.
Id F548.
Referensbild inlagd på bred toppig krona med förenklad överkant konring:
Antikörens myntauktion nr 2 (1986), nr 243.   Foto Ulf Ottosson.
2012-08-15 Varianten med smal krona och stort årtal visas nu med exempelmynt.
Ändrat: alltid runda stenar ytterst i kronringen för alla kungakronor.
Lagt in en skiss på en bred toppig krona.
2012-08-10 Varianttabellen är helt omarbetad (och vidareutvecklad). Ett fel har också rättats. Smal toppig krona kan förekomma på mynt med stort årtal, men kombinatinen bred krona och litet årtal finns inte.
2012-08-02 Vikten för en dubbelslant ges av utmyntningsgrunden 900 daler KM på skeppundet.
2012-07-24 Kompletterad med olika utformning av den romerska trean i monogrammet
2012-07-22 En första utgåva.