.

Gamla mynt

Uppdaterad 2007-10-05

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön


Samtida bild. Detalj av kopparstick.

.

Karl XII i årtal

Född 17 juni 1682. Död 30 nov 1718.

Svensk kung 1697 – 1718.

Son till Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. (Karl XII:s syster hette också Ulrika Eleonora)

Valspråk:       1) Factus est Dominus protector meus       (Herren är vorden min beskyddare)
        2) Dominus protector meus       (Herren min beskyddare)
        3) Med Gudz hielp    

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -

1697 (april) Fadern Karl XI dör. Den 15-årige Karl XII regering inleds med en förmyndarperiod på ett halvår.

1697 (nov)

Karl XII förklaras myndig.

1699 (sommar) Trupper ställs till hertigen av Holstein-Gottorp Fredrik:s förfogande i kriget mot Danmark. Hertig Fredrik var Karl XII:s svåger.

1699 (hösten)

Danmark, Sachsen och Ryssland i koalition mot Sverige.

1700 (vintern) Sachsiska trupper bryter in i Livland.
Danskarna angriper Holstein-Gottorp.
Ryska trupper belägrar Narva.

De svenska trupperna koncentreras mot Danmark som besegras.
Danmark tvingas gå ur förbundet med Sachsen och Ryssland.
Den danska krigsmakten fortfarande intakt.

1700 (hösten)

Den svenska armén överförs till Baltikum.

1700 (nov)

Seger över ryssarna vid Narva.

1701 (juli)

Den svenska armen besätter Kurland (ett hertigdöme löst förenat med Polen).

1702 (vintern) Den svenska armen förs in i det egentliga Polen. Karl XII, som nu är 22 år, övertar helt den politiska och militära ledningen i Sverige.
Karl XII sätter upp som mål att avsätta Polens kung August II (som också var kurfurste av Sachsen), men Karl XII lyckas ej.

1703 (sommar)     I Storpolen bildas en konfederation av fientligt sinnade adelsmän. Konfederationen söker kontakt med Karl XII som tar den under sitt beskydd.

1703 (hösten) August II besegras. Konfederationens ledare väljs till ny polsk kung. Polen ingår förbund med Sverige.

1706 (aug) August II, som nu befinner sig i Sachsen, vägrar att ge upp. Den svenska armen förs till Sachsen.

1706 (sept) August II måste gå med på fred med Sverige vilket innebär att han tvingas avsäga sig den polska kronan. Karl XII hade därmed nått sitt politiska mål med avseende på Sachsen.

1707 (aug) Karl XII bryter upp från Sachsen mot Ryssland för att möta general A L Lewenhaupt och hans 16.000 soldater och tross från Baltikum, men tsar Peter överrumplar Lewenhaupt och lägger beslag på trossens förråd och hälften av soldaterna.

1708 (höst) Karl XII ändrar marschriktning och tågar in i Ukraina istället för som planerat mot Moskva.

1709 (juni) Karl XII lider nederlag vid Poltava och tar sig över Dneper in på turkiskt område. Lewenhaupt kapitulerar vid Perevolotjna. Karl XII kom att stanna i Bender i fem år.

1713 (febr) Kalabaliken i Bender, dvs sultanen hade tröttnat på Karl XII och ville kasta ut honom från turkiskt område.

1714 (höst) Karl XII lämnar Turkiet och anländer 11 november till Stralsund. Då hade Baltikum och Finland gått förlorade och Magnus Stenbock hade kapitulerat med den armé i Tönning som skulle stödja Karl XII i Turkiet. Karl XII stannar i Stralsund ett år.

1715 (vår) Hannover och Preussen sällar sig till Sveriges fiender. Stralsund faller och Wismar kapitulerar följande år. Svenskarna var därmed fördrivna från Tyskland.

1715 (dec)

Karl XII inrättar sitt högkvarter i Lund.

1716

Ett överrumplingsförsök mot Norge misslyckas.

1718 Ett nytt försök görs att erövra Norge med alla de resurser som gick att uppbåda, 40.000 man.

1718 (höst) Anfallet mot Norge inleds. Under belägringen av Fredrikssten träffas Karl XII av ett skott den 30 nov 1718.Sonesgården den 5 oktober 2007

Lennart Castenhag


                            Åter till Karl XII:s nödmynt