.

Gamla mynt

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2012-10-02

.

Två storlekar för det
          stora typsnittet 1666

Rent allmänt gäller att det under år 1666 förekommer det tre olika typsnitt för årtal:
  A. Stort brett typsnitt (nytt)
  B. Litet typsnitt som man ärvt från 1/2 öre KM
  C. Stort annorlunda typsnitt (nytt)

Det visar sig nu att typsnittet (A), som ju kom till användning för årtalet på de allra första sesslingarna, finns i två storlekar. Det lite högre typsnittet var främst framtaget för valören, men det råkade ibland användas för sista siffra i årtalet.

Låt oss titta närmare på i vilken utsträckning detta har skett.


Versalt M och stor valör

De första sesslingarna hade versalt M och stor valör. Här ser vi att sista siffran i årtalet är lite högre, och den högre årtalssiffran är av samma storlek som valörsiffran.
Gement "m" och stor valör

Den här typen av sesslingar kom också tidigt, men de kom efter sesslingar med versalt M. Fortfarande kan vi skönja olika storlekar på siffrorna i årtalet.
Gement "m" och stor valör - årtal och valör lika stora

Det verkar som om man gick ifrån de två storlekarna på typsnitt och enbart valde det högre typsnittet.
Gement "m" och liten valör

Det stora typsnittet för årtal användes ytterligare ett tag, trots att valören krympt ihop avsevärt.
Det här typsnittet användes sedan fram till i mitten av år 1666 då det ersattes av det ålderdomliga typsnittet från 1/2-öre-KM-tiden.


Efterord

Vad som här har sagts om typsnittet A under år 1666 har inte lagts in i varianttabellen för att ligga till grund för ytterligare varianter. Anledningen är att vi möjligen har att göra med variationer och inte varianter.

Möjligen kan det även vara så att årtal med olika höjd på siffrorna kan förekomma under andra omständigheter än vad som här har beskrivits.

Du som läser detta är välkommen att bidraga med synpunkter. Min mailadress hittar du längre ner på sidan. Om du vill att jag ska publicera vad du bidragit med vore jag tacksam för bilder på myntets bägge sidor - i god upplösning. Naturligtvis anger jag källan till publicerat material.


Sonesgården den 2 oktober 2012

Lennart Castenhag
info@sonesgarden.se


Dokumenthistorik

2012-10-02 En första version