.

Gamla mynt

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2015-05-11

.

Lokalmynt från Dalarna

Intresset för att samla mynt hade en höjdpunkt i Sverige på 1970-talet. Då började man också ge ut lokalmynt – det första kom ut i Trelleborg 1977 (Trelleborg Sigill). En rad kommuner följde sedan efter under 1980-talet och några år i början av 1990-talet. Det typiska utseendet för ett lokalmynt är att åtsidan pryds av kommunens vapen medan frånsidan pryds av något man i kommunen är stolt över.

Ett lokalmynt ska ha en bestämd utgivare, utgivningsdag, giltighetstid och ett bestämt inlösningsställe på den ort varifrån det kommer. Lokalmynt har präglats i brons, silver och guld.

Mer än hälften av Dalarnas femton kommuner har givit ut lokalmynt. Mora har varit överlägset flitigast i detta avseende – varje år från 1980 till 1999.

Se nedanstående grafiska översikt. För markören över myntbilderna från höger till vänster så expanderar bilderna automatiskt.Lokalmynt från äldre tider

Lokalmynt är egentligen ingen ny företeelse. Det äldsta kända lokalmyntet är från 1628 och har utgivits av Stora Kopparberget. Det hade valören 1 riksort och var av näver.

År 1719 präglade man i Avesta myntpolletter av koppar med valören 3 öre KM. I den här delen av Sverige föredrog man att räkna i KM (kopparmynt) och det gick 3 öre KM på 1 öre SM (silvermynt).

Traditionen att prägla myntpolletter i Avesta stod sig under hela 1700-talet. De sista myntpolletterna från Avesta kom ut 1791 och gällde för 6 öre KM vilket var lika med ½ skilling.

Observera att man på myntpolletterna ej kan utläsa vilken valör de har. Folk lärde sig att känna igen dem ändå.


En myntpollett 6 öre KM från 1791 vilken gällde för 1/2 skilling då den kom ut.Det intressanta med Bergslagspolletterna är att de under hela 1700-talet hade nationell status, dvs de var giltiga som betalningsmedel i hela riket.

Sonesgården den 11 maj 2015

Lennart CastenhagDokumenthistorik

2015-05-11 Kompletterat med Vansbro 1990
2011-11-21 Kompletterat med moramynt: IFK Mora 90 år från 1999
Lagt in dummies för följande mynt:
  Rättvik, Vidablick, 1994
  Mora, Vasamonumentet, 1987
  Mora, M/S Gustav Wasa, 1993
  Mora, 70:e Vasaloppet, 1994
  Älvdalen, Rots skans, 1983
  Älvdalen, Evertsbergs kapell, 1985
2011-11-01 Kompletterat med moramyntet Tjejvasan från 1998
2011-10-18 Kompletterat med moramyntet Vasaloppet utan årtal (från 1996)
2011-09-16 Kompletterat med moramyntet Klubbstugan
2011-05-27 Kompletterat med 5 Moramynt:
    Målport, Zornmuseet, Kyrkbåt, Vasalopphus, Mora-Nisse
2010-10-13 Kompletterat med ett Älvdalenmynt: Idre kyrka
2010-09-19 Kompletterat med ett Älvdalenmynt: Särna gammelkyrka
2009-09-27       En första utgåva