En medalj med motiv från

den romerska mytologin

 

I den romerska mytologin berättas om att Jupiter (i form av en örn) förde den nyfödde Herkules till sin syster Juno för att han skulle få di. På så vis skulle Herkules bli odödlig.

Romarna återberättade den grekiska mytologin, men de döpte om de mytologiska figurerna. Zeus blev Jupiter, Herakles blev Herkules och Hera blev Juno. Hera var både syster och maka åt Zeus. Herkules var son till Jupiter och hans älskarinna Alkmena.Diameter 38,5 mm.   Ensidig blykopia framställd genom galvanoplastik möjligen på 1880-talet av Robert Ready.

 

Originalet till medaljen finns på British Museum och den är gjuten i brons år 1560 i Venedig.

Medaljgravörens namn var Matteo Pagano a Fede. Han var aktiv under åren 1543-1562. Bilden ovan visar medaljens frånsida. På åtsidan är det ett porträtt av Tommaso Rangone (~ 1485 - 1577). Han var läkare i Ravenna och han var intresserad av romersk mytologi. Han kallades allmänt för "Philologus".

Omskriften på medaljen lyder: A IOVE ET SOROR E GE NITA, vilket kan översättas med Jupiter och systern . . . . .

Enligt den romerska mytologin gav Junos mjölk upphov till Vintergatan. På medaljen visas Vintergatan som en ring runt Juno. Jorden visas med tre liljor i nederkanten av medaljen. Över liljorna är det tre fåglar.

Galvanoplastik

Metoden att kopiera kända medaljer (och mynt) med galvanoplastik användes främst under 1800- och det tidiga 1900-talet för att visa upp sällsynta numismatiska föremål på utställningar och på museer. Kopiorna blev mycket trogna originalen utan de blåsor som uppstår vid avgjutning.

Galvanokopiorna blev enkelsidiga, så om man ville ha en medalj med både fram och baksida fick man löda ihop två halvor. Det blev då lödskarvar och det är med hjälp av dem som det går att avslöja huruvida ett givet objekt är en galvanokopia.


Sonesgården den 27 juli 2015

Lennart Castenhag

2015-07-27
Foto: Lennart Castenhag.Dokumenthistorik
2015-07-27   En första version.