.

Gamla mynt

Uppdaterad 2012-09-21

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Skrot och korn -
        bruttovikt och finvikt

Talesättet "av samma skrot och korn" brukar ju användas för att beskriva att två personer är mycket lika till både uppfattning och beteende. Uttrycket har mycket gamla anor och avsåg ursprungligen mynts bruttovikt och finvikt. Med skrot avsågs myntets bruttovikt och med korn avsågs dess finvikt, dvs den ädelmetall som bestämde myntets värde. Att legera ett guldmynt med silver innebar således bara att öka på skrotvikten utan att finvikten förändrades.

Silverhalten uttrycks ofta som tusendelar av myntets totala massa (xxx/1000). Sterlingsilver har t ex en silverhalt av 925/1000.Sonesgården den 21 september 2012

Lennart Castenhag
Dokumenthistorik

2012-09-12   Rättat ett alvarligt fel som smög sig in för ett år sedan.
2011-09-11   Texten kraftigt förkortad.
2008-01-15   En första utgåva.