Den enastående

          myntsamlaren BCD

BCD-samlingen var en av världens mest omfattande samlingar av antika mynt i privat ägo någonsin. Där fanns också många rariteter och flertalet mynt var av hög kvalitet. Se följande exempel som råkat hamna i min ägo.

Klicka för större bild

Obol 450-400 f.v.t. Pharsalos, Thessalien
Ref: BCD Thessaly, obj 633

Vem denne BCD var vet vi inte. Han var noga med att slå vakt om sin anonymitet. Enligt vissa källor skulle BCD vara initialerna i hans namn, men bokstäverna skulle lika gärna kunna vara utan någon som helst innebörd. Någon har lite skämtsamt föreslagit att BCD skulle betyda behind closed doors.

När BCD-samlingen skingrades för femton år sedan styckades den upp i ett antal delar som fördelades på en rad välrenommerade auktionsfirmor. Under åren 2001 till 2012 tog auktionsfirmorna sig an sina respektive försäljningsuppdrag. Katalogerna från dessa auktioner är idag viktiga referensverk för dem som är intresserade av antika grekiska, keltiska, ostrogotiska, visigotiska och andra mynt, men attika-mynten lämnade BCD därhän. Ännu idag är BCD-proveniensen av särskilt intresse när mynt erbjuds till försäljning.

Man kan undra om en person med denna enorma mängd mynt i sin ägo skulle kunna ha kunskap om vad det var han hade samlat på sig. Det skulle dock visa sig att ”herr BCD” var mycket kunnig och hans bibliotek av grekisk numismatisk litteratur anses ha varit världens största i privat ägo – även den försåldes på auktion.


Del av BCD:s kontor. Hit kom forskare för att få hjälp med numismatiska problem
                                                                                                                Källa: www.flickr.com

Herr ”BCD” berikade den numismatiska forskningen och han gjorde korrigeringar av äldre forskningsresultat. Trots det ville han vara anonym vid försäljningen av sin numismatiska kvarlåtenskap.

Nedan ges en översikt över de auktioner som pågick under åren 2001-2012. BCD bidrog själv med synpunkter på hur innehållet skulle presenteras i flera av auktionskatalogerna. Utöver vad som här räknas upp har vi också auktionerna för den numismatiska litteraturen ur BCD:s bibliotek.

Ännu år 2015 genomfördes en litteraturauktion. Den avsåg dubbletter ur BCD:s bibliotek. Då och då dyker det ännu idag upp mynt ur BCD:s samling på t ex CNG:s auktioner, men då är det enstaka exemplar. De auktioner som räknas upp i nedanstående förteckning är helt och hållet inriktade på BCD-mynt.Flera av auktionskatalogerna finns idag att tillgå på Internet. I vissa fall kan man välja mellan att läsa i webbläsare eller att ladda hem katalogerna som PDF-filer. Att köpa ”pappersutgåvorna” går naturligtvis också bra om de inte är slutsålda.

Här är några länkar till auktionskataloger.

- Numismatik Lanz – auktion 105   https://www.numislanz.de/auktion105/a105.htm
- Numismatik Lanz - auktion 111   https://www.lanzauctions.com/catalogs/111/a111.htm
- Leu Numismatics – auktion 90   https://www.acsearch.info/search.html?term=&company=62&auction=292
- Leu Numismatics – auktion 96   https://www.acsearch.info/search.html?term=&company=63&auction=493
- Numismatica Ars Classica – auktion 55   https://www.icollector.com/Auction-55-and-56_as18307
- Nomos AG – auktion IV   https://issuu.com/cngcoins/docs/nomos_04_proof
- CNG – auction Triton 15   https://issuu.com/cngcoins/docs/bcd_triton_xv_virtual_catalog


2015-09-01

Sonesgården den 1 sept 2015
Lennart Castenhag

Dokumenthistorik
2015-09-01   En första version.