.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2014-09-27

.

En Sankt Georgtaler

från Mansfeld - myntet med magisk kraft

I slutet av 1590-talet var det inbördeskrig i Sverige. Hertig Karl hade satt sig i sinne att störta sin brorson Sigismund från tronen, vilket lyckades, och han kunde utropa sig till kung Karl IX. Efter trontillträdet vidtog en blodig utrensning av sigismundanhängare i riket.

Sedan medeltiden hade det bland utländska soldater funnits en tradition att bära med sig mynt som skydd mot faror, dvs mynten fungerade som amuletter. Sankt Georgtalern ansågs vara särskilt verksamt och de Sankt Georgtalrar som slogs i Mansfeld hade extra magisk kraft.


Sankt Georgtaler 1589, Peter Ernst I och Bruno II, Mansfeld

41,3 mm   28,63 g   Ref: Davenport 9510
Myntet hade denna utformning under åren 1587-1601
Myntmästare: BM   Myntort: Eisleben

På åtsidan visas grevskapet Mansfelds vapen.
På frånsidan visas Sankt Göran och draken.

Åts omskr:   PETER ERN BRVNO GE HA G P     Peter Ernst, Bruno, Gebhard samt Johann Georg

Fråns omskr: COMI[tes] E[t] DOMI[ni] I[n] MANSFE[ld] NOB[iles] DO[mini] I[n] HE[ldrungen]
                        Grevar av och herrar av Mansfeld, ädla herrar till Heldrungen

Renässansslottet Heldrungen i grevskapet Mansfeld uppfördes under första halvan av 1500-talet.Fyndet av en Sankt Georgtaler i Stockholm

År 1955, då man grävde för tunnelbanan under nuvarande Sergels torg, hittades en silverskatt bland schaktmassorna och i skatten fanns bland annat en Sankt Georgtaler från Mansfeld, slagen 1595. Bakgrunden till hur myntet hamnade i Sverige är okänd, men kanske har myntet en gång burits som amulett av en soldat under det svenska inbördeskriget i slutet av 1590-talet.

Ytterligare om Mansfeld

Grevskapet Mansfeld uppstod omkring år 1060. Mansfeldgrevarna är därmed en av de äldsta tyska adelsfamiljerna. De ägde silvergruvor och de hade mynträtt vilket resulterade i ett visst välstånd. Grevarna ägde flera slott, bland annat slottet Mansfeld och slottet Heldrungen.

Eisleben var huvudstad i grevskapet Mansfeld. Eisleben fick stadsrättigheter 1180. Martin Luther föddes i Eisleben 1483.

Sankt Göran blev grevarnas skyddshelgon som också prydde frånsidan på de talrar som slogs från och med 1521. Dessa Sankt Georgtalrar blev populära bland soldaterna eftersom de ansågs skydda mot faror.


Staden Mansfeld ligger några mil NNO om Erfurt
           
Mansfeldgrevarnas vapenI grevskapet Mansfeld finns också staden Mansfeld som ligger NV om huvudstaden Eisleben.
Källa: en karta över grevskapet Mansfeld från 1645.
Renässansslottet Heldrungen uppfördes under tidigt 1500-tal


Peter Ernst I föddes 1517 på slottet Heldrungen. Han dog 1604 i Luxemburg.
Porträttet är målat av Anthonis Mor senast 1577.


Gamla mynt