.

Gamla mynt

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2021-07-14

.

Introduktion till
          spelpenningar för kortspel

I Lunds domkyrka fann man på 1800-talet spelkort tillverkade omkring 1560 i Rouen i Frankrike. De är de äldsta spelkort man funnit i Sverige och de hade svitmärkerna spader, hjärter, ruter och klöver. Ytterligare fynd av franska spelkort gjordes i slutet av 1600-talet i Skokloster och på Gripsholm.

I Stiernhielms dikt Hercules omnämns spelkort, men de är italienska och de har andra svitmärken. För övrigt var det främst spelkort från Amsterdam och Rouen som användes i Sverige fram till dess att sådana började tillverkas i Stockholm 1731.

Räknepenningar

På 1500-talet präglade tyska myntmästare räknepenningar. Dessa lade man upp på ett räknebräde och det gick förbluffande fort att utföra beräkningar. Den här tekniken var således föregångaren till abakusen.

Nedan visas en räknepenning som tillkommit på initiativ av Johann Wilhelm Schlemm, myntmästare i Claustal 1753 - 1790.


        Räknepenning tillkommen på initiativ av Johann Wilhelm Schlemm, senare hälften av 1700-talet   (id 1876)
                                                                                          Holst nr 42


För att hålla reda på poängställningen i kortspel användes tidigt spelmarker. Sannolikt användes räknepenningar som spelmarker, men på 1600-talet började man specialtillverka jetonger för kortspel, dvs "riktiga" spelpenningar. Nürnberg intog härvid en central roll, men snart uppstod tillverkning av spelpenningar i många andra europeiska länder.


Svenska spelpenningar för kortspel

En tidig svensk spelpenning är den som på åtsidan visar en bild av en vandringsman och på frånsidan har texten WARSAMT OCH FÖR = SICHTIGT. Den är präglad i Avesta i början av 1700-talet och har en diameter av 23 mm.


                                            Vandringsman   och   WARSAMT OCH FÖR=SICHTIGT                     (id 1393)
                                                                                          Holst nr 140


I Avesta producerades under 1700-talet myntämnen i koppar avsedda för myntpolletter (bergslagspolletter) och spelpenningar med en diameter av omkring 22 mm. Dessa myntämnen gick även på export.          


      Myntpollett  3 öre KM                        (id 1427)


Denna spelpenning brukar kallas "Görtz huvud", ibland felaktigt "Görtz Daler" som är något annat.     (id 1392)
                                                                                          Holst nr 144De spelpenningar som tillverkades i Sverige på 1700-talet kunde ibland ha fransk text som en hänvisning till de från Rouen importerade spelkorten.


                            Pour Plaisir - för nöje.                       Holst nr 159                 Vase och bandslingor       (id 2086)


         
          Frånsidans vase i närbild, utformad som om den skulle vara hämtad från ett av Gustav II Adolfs mynt.

Bilden av de tre spelkorten uppvisar enligt Holst en ”Neapolitan”, vilket är något som anses förekomma i trisettspel.

Omständigheterna är mycket oklara kring hur denna spelpenning har uppkommit. Här finns således något att hugga tag i för den som vill forska om spelpenningar. Att det är en vase på frånsidan ska man nog inte dra för stora växlar på. Spelpenningen kan knappast vara samtida med någon av vasadynastins regenter.

Även latinsk text kunde förekomma på svenska spelpenningar från 1700-talet. Fru Fortuna var ett kärt motiv där hon står på sitt klot och håller ett segel. Texten FORTUNA FUGAX betyder ”den obeständiga lyckan”. Denna text skulle möjligen kunna anspela på Aisopos fabel om fröjderna och sorgerna. Fabeln slutar: ”människan har alltid många sorger att dragas med, men fröjderna gästa henne endast sparsamt.”

Fabeln om den pliktskyldiga tranan som berättats av Plinius d.ä. är ett återkommande motiv. För att inte somna när hon höll vakt på natten över sin flock höll tranan en sten i foten, och detta skulle väcka henne om hon somnade. Omskriften lyder: CAUTE ET PRUDENTER vilket betyder ”försiktigt och klokt”.


          Fru Fortuna på sitt klot hållande ett segel.                 Tranan som håller en sten med foten       (id 1394).
          FORTUNA FUGAX, "den obeständiga lyckan"               CAUDITE ET PRUDENTER, "försiktigt och klokt".
                                                                                      Holst nr 148          Fru Fortuna på sitt klot hållande ett segel.                     DEN SOM HAR LYCKA BEHÖVER INTET       (id 1736).
                                                                                      Holst nr 147
Spelpenningar med tänkespråk på svenska

Allmänna spelpenningar med tänkespråk på svenska är inte ovanliga. Här följer några exempel.


                          FRÖGD OCH ORO FÖR MÄNGEN                           LYCKA OCH OLYCKA ÄR OMBYTELIG       (id 1511).
                                                          Ett internationellt ordspråk i översättning.   Holst nr 152

                            ÄRLIGT WARAR LÄNGE                                         MEN LYCKAN ÄR SOM KLOTET RUND       (id 2085).
                                                          Ett internationellt ordspråk i översättning.   Holst nr 154
En spelpenning graverad av Wikman

År 1766 graverade C J Wikman en serie om sex spelpenningar med texten SPELPENNING - LAGOM på frånsidan. På åtsidan förekommer motiv som tranan med stenen, pengar på ett spelbord och en döskalle. Nedanstående spelpenning med en tupp på åtsidan ingår i den serien.


                                        COURAGE GIÖRET                                                                           LAGOM       (id 1949).
                                                                                      Holst nr 161
Spelpenning för kortspel, graverad av C G Fehrman

År 1795 graverade Carl Gustaf Fehrman en spelpenning avsedd för kortspel. Intressant att notera är att inget av de avbildade korten är varken knekt, dam eller kung.


                          ARBITRES DU BONHEUR                                                             AINSI QUE DU MALHEUR       (id 3007).
                                skiljedomare i lycka                                                                     liksom i olycka
                                                                                      Holst nr 169
Räven och Tranan

Spelpenningen med räven och tranan är ett mycket omtyckt motiv, och denna spelpenning är mycket vanlig. Gunnar Holst finner det möjligt att det är Wikman som är gravören. Spelpenningen är slagen på både tunt och tjockt myntämne med en diameter av 30-32 mm. Den kan ha slät, räfflad eller rutad rand.


                              Den sluga räven och den kloka tranan är ett omtyckt motiv.                                 (id 1402)
                                                                                          Holst nr 167Ett exempel på en spelpenning från 1800-talets första hälft

Nedanstående spelpenning saknar inskrifter, den är av mässing och den har rak räfflad rand. Ur denna information drar Holst slutsatsen att den är från England och präglad under 1800-talets första hälft.


            På åtsidan är det tre spelkort i kombinationen ruter fem, ruter ess och ruter fyra           (id 2585)
                                    På frånsidan är det ruter ess, ruter kung och klöver ess.   Diameter 23 mm.
                                                                                              Holst nr 86En spelpenning från 1800-talets senare hälft

Företaget Lauer i Nürnberg gjorde på 1800-talet leksakspengar i form av kopior av mynt från olika länder. Även svenska mynt kopierades, t.ex. tio öre 1865. Den har ungefär samma diameter som en äkta tioöring från Riksmyntperioden. Även om det här rör sig om leksakspengar, brukar de hänföras till spelpenningarna.


                                                        10 öre 1865, Karl XV       Holst nr 38.                 (id 1834)
Engelska spelpenningar med djurmotiv

En serie spelpenningar följer här från slutet av 1800-talet. De är utan inskrift och de har slät rand. På åtsidan visas tre spelkort: klöver ess, ruter knekt och ruter ess. På frånsidan visas olika djurmotiv. Knekten är av dubbeltyp och av fransk modell.

Holst har numrerat dessa spelpenningar som en grupp - nr 89-91.  Diameter 20,5 mm.

ko

järn
id 2090
ko

mässing
id 2996
bock

mässing
id 2995
apa

tenn?
id 2718
tupp

mässing
id 2719
björn

mässing
id 2720
ekorre

mässing
id 2721
gris

mässing
id 2722
fisk

mässing
id 2723
får

mässing
id 2724
struts

mässing
id 2725
uggla

mässing
id 2730
skalbagge

mässing
id 2865
bi

mässing
id 3006


Vill du läsa mer? Se publikationen Spelpenningar avsedda för kortspel, av Gunnar Holst, 1977.

Holst går ej alltid på djupet när det gäller att tolka symboliken i bilderna, så här är ett forskningsområde som väntar på att någon ska gripa sig an det.


Pytteliten spelpenning

Denna spelpenning är inte ur samma serie som ovanstående spelpenningar. Frågan är om den över huvud taget är en spelpenning för kortspel. Den finns inte med i Holst.

        igelkott och björn
  mässing
  id 2974

Att denna spelpenning är avsevärt mindre än de andra spelpenningarna med djurmotiv framgår av följande jämförelse.

Foto av författaren

Sonesgården den 14 juli 2021

Lennart Castenhag
Dokumenthistorik

2021-07-14 Kompletterat med en spelpenning - djurmotiv bi (mässing, id 3006.
Även kompletterat med spelpenning graverad av Fehrman (id 3007)
2021-04-15 Kompletterat med en spelpenning - djurmotiv tjur (mässing, id 2996
och spelpenning - bock, id 2995
Även kompletterat med pyttenliten spelpenning med djurmotiv på
bägge sidor.
2018-11-19 Kompletterat med en spelpenning - djurmotiv skalbagge, id 2865
2017-03-13 Kompletterat med en spelpenning - djurmotiv uggla, id 2730
2017-02-17 Kompletterat med fyra spelpenningen - alla med djurmotiv som apa, tupp, björn och ekorre.
2016-08-17 Kompletterat med spelpenningen med tre kort på ena sidan och ett får på den andra sidan.
2015-05-16 Kompletterat med spelpenningen med tre kort på bägge sidor.
2012-10-29 En första utgåva.