.

Gamla mynt

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2012-02-26

.

Johan Otto Wedberg
          o Säteröret 1629

INNEHÅLL

Inledning
A-1a Sköld 28. Med NOVA i omskr. Krona 13
A-1b Sköld 29. Med NOVA i omskr. Krona 13
A-2a Sköld 28. Utan NOVA i omskr. Krona 14.
A-2b Sköld 28. Utan NOVA i omskr. Krona 13.
A-3a Sköld 29. Utan NOVA i omskr. Krona 14.
A-3b Sköld 29. Utan NOVA i omskr. Krona 13.
B-3 Sköld 30. Krona 14.
C-a Slät sköld omgiven av rosor. Med pilsköld i omskr.
C-b Slät sköld omgiven av rosor. Utan pilsköld i omskr.
D Slät sköld utan rosor.
Slutsatser
Conclusions
Dokumenthistorik


Inledning

Justitierådet Johan Otto Wedberg (1826-1912) var en av svensk numismatiks portalfigurer. Han var en av stiftarna av Svenska Numismatiska Föreningen 1873 och han var också föreningens ordförande under åren 1903 – 1906. Efter Wedbergs bortgång skänktes hans värdefulla numismatiska klippsamling till Vitterhetsakademin.

År 1883 gav Numismatiska Föreningen ut nummer 8 av Numismatiska Meddelanden som innehöll en beskrivning av Gustav II Adolfs och Christinas kopparmynt. Författare var Olof Hallborg och Rudolf Hartmann. Wedberg lät komplettera sitt eget exemplar av boken med ytterligare boksidor med sina iakttagelser och kommentarer. Wedberg hade därmed fört den numismatiska forskningen ett steg framåt. Den boken kom sedan att hamna hos Sven Ljunglöf i Lerum, också han en välkänd profil i myntsamlarkretsar. Så småningom kom boken i Ulf Ottossons ägo.Hallborgs och Hartmanns arbete resulterade i ett kraftigt stigande intresse för Gustav II Adolfs och Christinas kopparmynt vid sekelskiftet 1800/1900, och det är mot den bakgrunden man ska se Wedbergs interfolierade anteckningar från tidigt 1900-tal.

När det gäller Gustav II Adolfs kopparmynt ägnade Hallborg och Hartmann mycket tid åt att studera interpunktionen i myntens omskrifter och detta skedde på bekostnad av formelementens beskrivningar. Frånsidornas kronor fick visserligen en genomgripande belysning, men i övrigt är det ganska klent. Rikssköldarna beskrevs till exempel med några få enkla skisser av konturer, och dessa skisser har varit vägledande för klassificeringen av mynten ända in i vår tid. Wedberg följde Hallborgs och Hartmanns tradition, men han har också kommenterat kungakronornas utseende vilket visar att han insåg betydelsen av denna detalj.

Wedbergs anteckningar om Säteröret 1629 kommer här att presenteras. Ett tack riktas till Ulf Ottoson som gjort detta möjligt. Presentationen följer Hallborgs och Hartmans beskrivningsstruktur. Wedbergs kommentarer visas som bilder som du kan klicka på för att se dem i större format. Om en symbol med ett plus i en ring visas i bilden kan du klicka en gång till i bilden för att få fullstor bild. Använd webbläsarens "bakåtpil" för att återgå till texten.

Sonesgården den 26 februari 2012

Lennart CastenhagA-1a. Sköld 28. Med NOVA i omskr. Krona 13.

         

58b)  Kombinationen Sköld 28, med NOVA, krona 13 och SVE är ett mycket sällsynt mynt. Det har fått nr 56 i min förteckning (sköld 28 finns i två utföranden 1629 och jag kallar dem II-2 och V).A-1b. Sköld 29. Med NOVA i omskr. Krona 13.

         
A-2a. Sköld 28. Utan NOVA i omskr. Krona 14.

         

Sköld 28 finns i två utföranden 1629. Jag har kallat dem II-2 och V i min förteckning.

64)  Kombinationen sköld 28, utan NOVA, krona 14, SVE, CVPREA DA( )LARENS är mycket sällsynta mynt som svarar mot varianterna 92 och 100 i min förteckning
64e)  Kombinationen sköld 28, utan NOVA, krona 14, SVEC, CVPREA DA( )LARENS samt punkt framför valör-ettan motsvaras av 94b och 94c i min förteckning
65)  Kombinationen sköld 28, krona 14, SVEC, CVPRE DAL( )ARENS motsvarar den sällsynta varianten 90 i min förteckning.
68)  Kombinationen sköld 28, krona 14, SVEC CVPRE DAL( )ARENS verkar stämma på HH65. Kan det vara något i interpunktionen som skiljer?
68a)  HH68 men med SVEC. Kombinationen blir då sköld 28, krona 14, SVEC, CVPRE DAL( )ARENS. Detta motsvaras av varianten 90 i min förteckning. Jämfört med kommentar 65 är det interpunktionen som skiljer.
70)  3 kors i kungakronans kronring tyder på att Wedberg har sett den mycket vanliga kungakronan 5a enligt min förteckning.A-2b. Sköld 28. Utan NOVA i omskr. Krona 13.

         

71)  3 kors i kronringen på kungakronan innebär att Wedberg identifierat den mycket vanliga kungakronan 5a enligt min förteckning.
71)  SVEC GOTH VAN osv, tillsammans frånsidans krona 12. Detta stämmer med varianterna 65 och 66 enligt min förteckning.
71½)  Kombinationen sköld 28, utan NOVA, krona 13, SVE, CVPRE, DAL( )AREN motsvarar den sällsynta varianten 79 enligt min förteckning.
Kommentarerna 74, 75, 76, 77 och 79 avser återigen den vanliga kungakronan 5a (eller 5b, 5e2 eller 5e2).


A-3a. Sköld 29. Utan NOVA i omskr. Krona 14.

         

Sköld 29 finns i två utföranden 1629. Jag har kallat dem IV och V-a i min förteckning.

81var)  Detta är uppseendeväckande eftersom sköld 29 inte har tofsar. Vad var det Wedberg såg? Kan det ha varit sköld 28 med bara en tofs? Sådana mynt har identifierats som HH69 vilket motsvarar varianten 105 enligt min förteckning. Det hade varit mycket värdefullt med en bild av myntet.
81g)  Att rosprydnaden inte alltid är nr 3 framgår av min förteckning.
81-81g)  3 kors i kronringen, dvs krona 5a enligt min förteckning.
83)  Iakttagelserna stämmer med vad jag presenterat i min förteckning.A-3b. Sköld 29. Utan NOVA i omskr. Krona 13.

         

84)  7 ovala ädelstenar i kungakronans kronring. Det är krona 5d som Wedberg har sett. Det sällsynta myntet med denna kungakrona har fått nr 77 i min förteckning.B-3. Sköld 30. Krona 14.

         

Sköld nr 30 har fått beteckningen VI i min förteckning.

85)  5 diamanter i kungakronans kronring är intressant. Det är antaglingen kungakrona 6a eller 6b som Wedberg har sett. Det finns flera varianter i min förteckning som stämmer på det kriteriet i så fall.
85)  3 kors i kungakronans kronring innebär att Wedberg sett krona 5a vilket stämmer med varianten 111 enligt min förteckning.
87)  7 ädelstenar i kungakronans kronring tyder på att Wedberg sett någon av kronorna 6a eller 6b (som är vanliga).
87)  3 kryss och 2 punkter i kronringen är förbryllande. Kan det vara krona 6b som Wedberg har sett men att det bortfallit element i kronringen?C-a. Slät sköld omgiven av rosor. Med pilsköld i omskr.

Den släta skölden har fått namnet VII i min förteckning.

89)  Detta är förbryllande. Beskrivningen stämmer på HH88. Antagligen är det interpunktionen som skiljer.
90)  Detta ger kombinationen SVE, CVPRE, DA( )LARENS vilket svarar mot varianten 120 i min förteckning.C-b. Slät sköld omgiven av rosor. Utan pilsköld i omskr.

94b)  Detta motsvarar den sällsynta varianten 125 enligt min beskrivning.D. Slät sköld utan rosor.

95)  Krona 15 stämmer med mina iakttagelser.
95a)  Slät sköld utan rosor och med krona 15 samt SVE har jag inte sett. En bild av myntet hade varit värdefullt att få.
96)  4 diamanter och 5 punkter i kungakronans kronring är intressant. Någon sådan kungakrona har jag inte sett. En bild av myntet hade varit värdefullt att få.
96a)  Jag känner inte till att detta valörformat skulle finnas vid slät sköld utan rosor.
Slutsatser

Det mesta av Wedbergs interfolierade anteckningar avseende säteröret 1629 kan bekräftas mot bakgrund av vad forskningen på området kommit fram till på senare år (bortsett från interpunktionen). Några iakttagelser som Wedberg gjort är dock av särskild betydelse eftersom de inte kan beläggas. Förhoppningsvis kommer dessa iakttagelser att kunna belysas av forskningen i framtiden.

81var)  Wedberg tycker sig se att en sköld 29 försetts med tofs på höger sida. Hallborg och Hartmann såg att sköld 28 saknar tofs på vänster sida. De gav denna variant namnet HH69. Kan det vara så att det existerar ett mynt med sköld 29 och tofs eller var det HH69 som Wedberg såg? Hur det ligger till med saken kan endast klarläggas om myntet dyker upp med en fastlagd proveniens.
87)  3 kryss och 2 punkter i kungakronans kronring är förbryllande eftersom upptäckten inte kan beläggas av senare tidens forskning. Krona 6b (Castenhag/Skripunov) har 3 kryss och 4 punkter, och den kungakronan förekommer tillsammans med sköld nr 30 samt med den omskrift som gäller för HH87. Kan det vara så att två av punkterna ej kommit med vid inpunsningen? Att detaljer glömts bort vid inpunsningen finns flera exempel på, men det kan också vara så att de två punkterna ytterst i kronringen var mycket svåra att se. Förhoppningsvis dyker myntet upp och kan dokumenteras så att den märkliga kungakronan kan antas som officiell typ.
95a)  Ett mynt med slät sköld utan rosor och med frånsidans krona nr 15 samt SVE i omskriften har inte beskrivits av den senare tidens forskning. Det är mycket möjligt att ett sådant mynt existerar och förhoppningsvis dyker det upp för dokumentation i framtiden.
96)  En kungakrona med 4 diamanter och 5 punkter i kronringen är inte känd enligt den senare tidens forskning. Detta torde vara en mycket ovanlig variant och förhoppningsvis kommer den i framtiden att kunna dokumenteras och antas som officiell typ.
96a)  Mynt med slät sköld utan rosor och med punkt efter valör-ettan och punkt före ÖR finns inte belagd enligt den senare tidens forskning. Förhoppningsvis dyker ett sådant mynt upp för dokumentation i framtiden.
Conclusions

Most of what Mr Wedberg found regarding Öre Säter 1629, Gustav II Adolf, are known to numismatic science today. However, some of what Mr Wedberg found need to be clarified by future research:

81var) Is it really Arm 29 with one "tofs"? Hallborg and Hartmann found missing "tofs" on Arm 28.

87) Kings Crown with 3 crosses and 2 dots is not known. If such a coin shows up for documentation it will be a new type of Kings Crown.

95a) Coin with smooth Arm, crown 15 and SVE is not known. If such a coin shows up for documentation it will be a new variant.

96) Kings Crown with 4 diamonds and 5 dots is not known. If such a coin shows up for documentation it will be a new type of Kings Crown.

96a) Coin with smooth Arm without roses and with 1 * / * ÖR is not known. If such a coin shows up for documentation it will be a new variant.
Dokumenthistorik

2012-02-26 En första utgåva..