.

Gamla prylar

Skapad 2011-12-01

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Balansvågen

En våg med två lika vågskålar brukar vi kalla balansvåg. Uttrycket beskriver mycket väl vad det handlar om, dvs innehållet i respektive vågskål har samma massa när jämvikt råder.

När jag som barn skickades till apoteket för att hämta medicin såg jag den - balansvågen. Jag tyckte det såg så avancerat ut när personalen plockade med de små vikterna tills jämvikt uppnåtts.


En balansvåg av den typ jag såg på apoteket som barn.
Längst bak är viktsatsen, nedsänkt i fundamentet.

Av en slump föll det sig så att jag blev ägare till en riktigt fin gammal balansvåg - en sådan som jag såg på apoteket som barn. Funktionen är mycket enkel. Nio stycken vikter finns att tillgå, och med dessa kan man väga upp varor från 1 till 210 gram med en upplösning av 1 gram. En visare som är fästad vid balansarmen är till god hjälp att avgöra när exakt jämvikt uppnåtts.


De nio vikterna kan kombineras för att visa alla
tal mellan 1 och 210.

               


En visare på balansarmen är till god hjälp
att avgöra när jämvikt uppnåtts.

Varje vikt är kontrollstämplad och har en viktangivelse inpunsad.


Överst i bilden visas 100-gramvikten och 1-gramvikten.  På varje vikt har man punsat in den gällande vikten.

Frågan är nu vilken noggrannhet som uppnås med denna typ av våg. Mekaniken är mycket känslig och visaren ställer sig snett vid en oblans av 0,1 gram. Jag inriktade mig därför på att kontrollväga vikterna, och här är resultatet. Min kontrollvåg har en noggrannhet av 0,03 gram.

Vikt   Uppmätt
1-gramsvikten     1,00 g
2-gramsvikt nr 1     2,00 g
2-gramsvikt nr 2     2,05 g
5-gramsvikten     5,00 g
10-gramsvikten     10,05 g
20-gramsvikt nr 1     20,10 g
20-gramsvikt nr 2     20,00 g
50-gramsvikten     50,10 g
100-gramsvikten     100,20 g

Om vi summerar alla uppmätta värden får vi resultatet 210,50 g. En kontrollvägning med alla vikter samtidigt på kontrollvågen ger resultatet 210,55 g.

Av tabellen med uppmätta värden framgår att i inget enskilt fall råder undervikt, dvs kunden får aldrig mindre än han har betalt för. Möjligen skulle resultatet kunna förbättras om man tvättade bort eventuellt damm från vikterna.
Sonesgården 1 december 2011

Lennart CastenhagDokumenthistorik

2011-12-01   En första utgåva.