.

Gamla prylar

Skapad 2011-12-02

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Fästmansgåvan

I den lilla byn Moje i nuvarande Gagnefs kommun var det bestämt att det skulle bli bröllop till våren. Den unge mannen hade därför sedan tidig höst varit verksam i snickarboden för att få sin fästmansgåva färdig i tid. Det finaste som man kan tänka sig ville han ge åt sin blivande hustru – ett utsökt snidat och dekorerat linfäste (linhuvud) och en lika fint dekorerad aln. På alnen hade han skurit ut hennes initialer, A E S.
Fästmansgåvan. Överst en aln. Både fram- och baksida visas. Därunder ett linfäste (linhuvud) med längden 79 cm.
Linfästet i närbild. Till höger de tre hålen i skaftet för genomgående pinnar.Ja, så kan man fantisera om det linfäste och den aln jag inhandlade för en tid sedan av en ättling till det unga paret i byn Moje. Eftersom aln som längdmått gick ur tiden 1855 torde gåvorna ha tillverkats senast under mitten av 1800-talet. Att det är en fästmansgåva är nog inte osannolikt eftersom så stor möda lagts ned på att dekorera föremålen.           
Linfästet monterat längst bak på en spinnrock.   Gårdskatten Elsa undrar vad som händer.

Lindockan ska vara upplindad flortunt på linfästet. De tre genomgående hålen i linfästet är till för pinnar som ska hålla lindockan på plats på lämplig höjd. Linfästet (linhuvudet) kallades även rockhuvud eftersom det skulle monteras på en spinnrock.

Initialerna AES på alnen var jag inte säker på att jag tolkat rätt. Var det verkligen ett "S". Det visade sig att man på alnen använt typsnittet Copperplate, majuskler (dvs versaler). Det här var ett populärt typsnitt på 1800-talet. Om man följer exakt de anvisningar som David Harris ger i Boken om kalligrafi (1995), skrivs AES så här:

           På alnens åtsida (den med initialerna) är det en förstorad alnskala. Avstånden mellan skalstrecken är där 25,42 mm jämfört 24,74 mm (verktum) på frånsidan.

           
Den övre skalan (åtsidan) har något längre avstånd mellan skalstrecken jämfört med den under skalan (frånsidan) som är graderad i verktum samt hela, halva och fjärdedels aln.I litteraturen har jag stött på begreppet krympaln som är något längre än en vanlig aln. Den skala som vi ser på åtsidan, skulle kunna vara krympmått för att ta hänsyn till att linnetyget krymper något med tiden.Sonesgården 2 december 2011

Lennart Castenhag


Dokumenthistorik

2011-12-02   Infört begreppet krympaln.

2011-10-22   En första utgåva.