.

Gamla prylar

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Skapad 2012-10-22

.

En våg för höbalar
            och halmbalar

Det vedertagna sättet att bestämda mängden av hö var förr att utgå från volymen. En höparm var ett målkärl, dvs en stor låda. Så här står det i den kungliga förordningen från 1733:

En höparm ska ha längd och bredd 4 ¾ aln och den ska vara 3 ¾ alnar hög. Höet ska vara väl tilltrampat i parmen och råge är förbjuden.
Höparmens volym blir därmed 84 2/3 kubikalnar vilket är detsamma som 17,7 kubikmeter.

Även vikt kunde användas för att uppskatta mängden hö. Enligt en tumregel vägde ett hölass i genomsnitt 40 lispund (340 kg), men ett sommarlass var lättare (213 kg) och ett vinterlass var tyngre (425 kg).

I början av 1900-talet hade det börjat tillverkas enkla fjädervågar för att väga hö. På bilden intill visas en sådan våg.

             


En fjädervåg

Vågen består av en bygel av fjäderstål och i bygelns ändar är en visare fästad. När bygeln dras isär vippar visaren upp och vikten av det som hänger i kroken går att avläsa på en skala.

Vågen har två skalområden. Last på upp till 200 kg kan vägas om vågen hängs i den stora ögglan och med lasten i den stora kroken. Last på upp till 20 kg kan vägas om vågen hängs i den lilla ögglan och med lasten i den mindre kroken. Värdet på skalan får då divideras med tio.


Av denna bild framgår tydligt vågens konstruktionsprincip. Se också hur visaren omsluter skalan för avläsning på bägge sidor.


En skala graderad i SWED

Mässingsskivan har på ena sidan en skala graderad i kilo men på baksidan finns en skala graderad i ”swed”. Jag har förgäves försökt läsa mig till vad ”swed” betyder. Av konstruktionen framgår att 190 kg motsvarar 50 ”swed”. Det skulle således gå 3,8 kg på en ”swed”.

Möjligen kan det vara så att SWED-skalan ska användas ihop med den lilla upphängningsringen och den lilla kroken. I så fall går det 380 g på en SWED.

                     

När jag läser i de böcker som jag har tillgång till om mått och vikt, ser jag att man förr vägde råkoppar i Mark och en Mark motsvarade i detta sammanhang 379 gram. Kan det vara så att vågen har använts för att väga råkoppar? Nej, det låter långsökt. Dessutom tror jag inte att man vägde råkoppar med så här små vågar - och framför allt inte så sent som för hundra år sedan.

Någon stämpel som ger en ledtråd om från vilket land vågen kommer kan jag inte hitta. Inte heller kan jag se någon stämpel som visar om vågen är justerad (kontrollerad).

Hoppas någon som läser detta kan förklara för mig vad SWED betyder.

Sonesgården den 22 oktober 2012

Lennart Castenhag

info@sonesgarden.se


Referenser

Uppgiften att råkoppar förr vägdes i Mark (1 Mark = 0,379 kg) är hämtad ur Med Mått Mått av Albert W Carlsson, 1993.

Dokumenthistorik

2012-10-22   En första utgåva.