.

Gamla prylar

Skapad 2012-01-01

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Ett gammalt målkärl

I det gamla bondesamhället utbetalades lönen till skolläraren och prästen i bland annat spannmål. På bilden härintill visas ett målkärl som just använts för noggrann uppmätning av spannmålsprodukter. Kärlet kommer från Småland.

Lådan är märkt 5K LJVW 1872. Mellan 5:an och K är det något slags emblem. LJVW är justerarens namnstämpel, dvs namnet på den person som kontrollerat och godkänt kärlet. Mer om det lite längre fram i artikeln.

                   

           


Något om gamla mått

När man år 1872 skulle mäta volym användes kubikfot, kubiktum, kubiklinje samt kanna.

Tunna, spann och kappe försvann med 1855 års decimalreform och dessa målkärl var förbjudna i officiella sammanhang efter den 1 jan 1863. Målkärlet skäppa utmönstrades av 1733 års förordning och blev förbjudet i officiella sammanhang efter den 8 oktober 1736.

5K betyder 5 kannor. En kanna motsvarade 2,617 liter så 5 kannor blir då 13,14 liter. Under varje år från 1872 till 1883 har lådan kontrollerats av en kontrollant och årtalsstämplar visar att lådan har ”hållit måttet”.

                       


Håller lådan måttet ännu?

Frågan är nu om lådan fortfarande skulle klara en kontroll? Lådans invändiga mått är 236 x 236 x 236 mm vilket är lika med 13,1 kubikdecimeter, dvs 13,1 liter. Lådan har således de rätta måtten trots att 139 år har gått sedan den tillverkades. Sannerligen ett gediget hantverk.

En intressant detalj i sammanhanget är att de gamla rymdmåtten, med anor från medeltiden, gick ur tiden 1855 då decimalsystemet infördes. Kubikfot och kubiktum var de nya måtten, men kannan fick leva kvar oförändrad. Det visade sig nämligen att det gick 10 kannor på en kubikfot och 100 kubiktum på en kanna. När trälådan tillverkades 1872 var därför måttet kanna i allra högsta grad gångbart.

När metersystemet infördes 1879 rensades kannan slutligen ut, men den fick användas under en övergångsperiod fram till 1 jan 1889. Från och med det datumet var det liter som gällde (1 liter = 0,001 kubikmeter).

Justerarnas namnstämplar

På en av sidorna på kärlet har initialerna bränts in med namnstämplar för de personer som kontrollerat och godkänt kärlet.

LJVW står för Lars Johan Wilhelm Widén (1823-72). Han var verksam som justerare i Kalmar läns södra distrikt med Öland under åren 1870-72. Han var den förste som satte sin namnstämpel på kärlek och det skedde 1872, dvs samma år som han dog.

BED står för Bror Erland Dryselius (1824-82). Han var verksam som justerare i Kalmar läns sydligaste härader med Kalmar stad och på Öland under åren 1853-62. Efter en tids tjänstgöring på Gotland kom han tillbaka till Kalmar län som justerare i det mellersta distriktet under åren 1868-77. Dryselius tycks ha haft med kärlet att skaffa under åren 1873-77, dvs under sina sista tjänstgöringsår.

PES står för Per Edvard Strömmerstedt (1827-1912) och han efterträdde Dryselius som justerare och var verksam under perioden 1877-83. Strömmerstedts namnstämpel på kärlet finner vi under perioden 1878-83, dvs under Strömmerstedts sista år som justerare i Kalmar län.

Slutord

Det sista året målkärlet kontrollerades var under justeraren Strömmerstedts sista tjänstgöringsår i Kalmar län. Man kan fråga sig om detta var anledningen till att kärlet ej vidare justerades eller om det "pensionerades" av andra skäl. Hursomhelst inträffade detta fyra år efter det att metersystemet infördes, men sex år innan måttet kanna förbjöds. Det är inte otänkbart att lådan ändå har använts långt in på nittonhundratalet på någon gård i Småland. När nya mått pådyvlas allmogen av myndigheterna innebär det ju inte nödvändigtvis att gamla sedvänjor och bruk överges.Sonesgården 1 januari 2012

Lennart CastenhagDokumenthistorik

2012-01-01   Rättat ett fel: För volym 1872 gällde kubikfot, kubiktum samt kanna.

2011-11-24   Kompletterat med namnen på justerarna.

2011-11-14   En första utgåva.