.

Gamla prylar

Skapad 2011-04-19

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Ett kryddbesman

Det var loppis på en gård i byn förra sommaren och bland det som utbjöds till försäljning var bland annat ett besman av trä - men det var ett ovanligt litet besman. Konstruktionen såg lite konstig ut. En bleckplåtshylsa med ett handtag satt på stången och jag hade svårt att tro att det var original. Det brukar ju vara ett snöre med handtag som vågbalken ska balansera i.


Ett ovanligt litet besman - bara 490 mm långt.
I änden har ett järnstycke inpressats och fixerats med en spik.
I vågbalken har små metallstift slagits in - ibland enstaka stift och ibland två.Jag beslöt mig för att undersöka vad de olika markeringarna på vågbalken hade för betydelse. Beslaget placerades vid det första metallstiftet och en mugg hängdes i kroken och fylldes med vatten tills jämvikt uppnåtts. Därefter vägdes muggen med sitt innehåll på en digital hushållsvåg. Förfarandet upprepades för några olika markeringar på vågbalken.

Mätresultat

Med bleckplåtshylsan max tillbakaskjuten (i läge närmast motvikten) visade sig vågen vara i jämvikt med tom krok.

Vid det första stiftet i vågbalken (345 mm från kroken) uppmättes vikten 52 g.
Vid nästa stift i vågbalken (317 mm från kroken) uppmättes vikten 85 g.
Vid nästa stift i vågbalken (270 mm från kroken) uppmättes vikten 162 g.
Vid nästa stift, ett dubbelstift, i vågbalken (251 mm från kroken) uppmättes vikten 215 g.Tolkning av mätresultaten

Om besmanet är tillverkat efter 1889 skulle det utvisa vikten i kg annars är det äldre vikter som avses.

Åren 1665 till 1855 var 1 skålpund = 32 lod.     1 skålpund ~ 425 g.    1 lod ~ 13,28 g.

Åren 1855 till 1889 var 1 skålpund = 100 ort.   1 skålpund ~ 425 g.    1 ort ~ 4,25 g.

Eftersom skillnaderna per mätning var mer än 4 gram fann jag det möjligt att vågen var graderad i lod.

Markering       Mätresultat       Trolig betydelse       Avvikelse
1 stift i vågbalken 52 g 4 lod (53,1 g) - 2%
1 stift i vågbalken 85 g 6 lod (79,7 g) + 7%
1 stift i vågbalken 162 g 12 lod (159 g) + 2%
2 stift i vågbalken 215 g 16 lod (213 g) + 1%
Slutsats

Besmanet är graderat i lod  4, 6, 12, 16 osv. Att det är dubbla stift vid 16 lod beror troligtvis på att det var lika med ett halvt skålpund.

Noggrannheten för besmanet är förvånansvärt god. En av mätningarna var visserligen 7% fel men det kan bero på att mätningen genomfördes under bristande uppmärksamhet. Anordningen med bleckplåtshylsan synes vara original och besmanet är sannolikt tillverkat före år 1855.Tillägg

I ett kompendium med titeln Allmogens mål, mått och vikt från Museet Näktergalen i Vimmerby finns nedtecknat en berättelse av en gammal smålänning. Han berättar att det förr i tiden fanns små besman som kallades "lodbesman". På dessa vägde man kryddor, medicin och annat med låg vikt. (T ex lin och tyger, min egen anmärkning).

Det besman som här har undersökts är således ett "lodbesman", troligen tillverkat under första halvan av 1800-talet. Alternativa benämningar skulle kunna vara kryddbesman eller linbesman.Sonesgården 19 april 2011

Lennart CastenhagDokumenthistorik

2011-04-19   Publicerat på Sonesgårdens hemsida för första gången.