.

Gamla prylar

Skapad 2011-12-01

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Målkärl 2 kannor

Ett målkärl finns här på gården med volymen 2 kannor, dvs 5,234 liter. Målkärlet har sitt ursprung i trakten av Östersund och har sannolikt använts av någon bonde för att mäta upp spannmålsprodukter i något officiellt sammanhang, kanske skattebetalning.

Följande märkning kan utläsas:
2 K
AGW 1864
AGLF 1880

                                                     Hur stämplarna ska tydas

AGW 1864 betyder att målkärlet kontrollerats av justeraren Axel Georg Wästfelt 1864.

Wästfelt (1821-1901) utnämndes 1858 till justerare i distrikt Z, dvs Jämtlands län. Han innehade tjänsten till 1869.

AGLF 1880 betyder att målkärlet kontrollerats av justeraren Alfred Gotthold Forsström 1880.

Forsström (1823-96) utnämndes till justerare 1876 i distrikt Z, dvs Jämtlands län, med Östersund som huvudort. Året därpå utökades hans distrikt till hela länet och han innehade tjänsten till sin död.

1880 var således Forsströms första år utanför Östersund för att kontrollera att allt stod rätt till i länet i avseende på mål, mått och vikt.


Skulle lådan tåla en kontroll idag?

Bottenytan är 174 x 174 mm och höjden är 173 mm, vilket ger en volym av 5,238 liter. Målkärlets volym är således exakt 2 kannor - ännu efter 147 år. Snickaren som gjort lådan kunde verkligen sitt jobb.


Besiktningsintervall för målkärl i Jämtlands län

En intressant detalj i sammanhanget är att det är så glest mellan stämplarna på lådan, dvs det har varit så glest mellan kontrollerna. Det gick ju 16 år mellan besiktningarna. Ett annat målkärl som vi undersökt har sitt ursprung i Kalmar län, och på det målkärlet finns stämplar som vittnar om kontroller varje år under lång tid.

Kan det vara så att man i Jämtlands län hade andra rutiner med glesare kontroller jämfört med Kalmar län? I vart fall kan vi se att målkärlet är ett gediget hantverk - det "håller måttet" ännu idag.


Något om svenska mått

När målkärlet kontrollerades första gången 1864 var måttet kanna vårt viktigaste rymdmått och hade så varit sedan 1600-talet. År 1879 övergick vi till metersystemet, men de gamla måtten fick användas under en övergångstid fram till 1 jan 1889.

När målkärlet kontrollerades 1880 hade metersystemet införts. Målkärlet kunde därför endast användas under en begränsad tid framöver i officiella sammanhang. Sannolikt användes det på någon gård i Jämtland för husbehov många år efter det datum då det ej längre var godkänt av myndigheterna. Det är nog av den anledningen som det inte har slängts eller förstörts, vilket vi idag är tacksamma för.Sonesgården 1 december 2011

Lennart CastenhagDokumenthistorik

2011-12-01   En första utgåva.