.

Gamla prylar

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Skapad 2012-10-27

.

En modern pyndare

Pyndare (och besman) är en typ av vågar som myndigheterna försökte få bort redan 1638 genom ett riksdagsbeslut. I den kungliga förordningen från 1665 om mått och vikt upprepas förbudet, och i förordningen från 1733 om mått och vikt hotas med böter på tio daler silvermynt för den som ertappas med pyndare. Besman var från och med 1733 inte längre förbjudna.

I Danmark och Norge formulerades inte förbud mot pyndare vilket fått till följd att man i dessa länder kan hitta sådana här vågar där gamla grejor säljs. Pyndare nytillverkas till och med i Danmark för vägning av fisk ombord på fiskebåtarna.


En "minipyndare". Den här pyndaren kan väga last från noll till 600 g.

Den pyndare som här ska presenteras är inte gammal. Den har som vanligt två viktområden (två upphängningskrokar). Det lägre viktområdet går från 0 till 200 gram och det högre viktområdet går från 200 till 600 gram. Vågbalken är 16 cm lång och vågskålen har en diameter på 11 cm. Skalan på vågbalken har tjugo hack och utmed den skalan kan man flytta ett hängande lod. Det tionde hacket på skalan är lite grövre. I det låga viktområdet representerar detta hack 100 gram och i det högre viktområdet representerar det 400 gram.

Jag kan inte hitta någon stämpel eller något märke som visar var pyndaren tillverkats, men jag gissar att den tillverkats i Danmark.


Med 200 gram i vågskålen blir det jämvikt med lodet i det yttersta hacket på skalan.
Genom att vända pyndaren tvärt om och använda den andra upphängningskroken växlas det högre viktområdet in.  Med 600 gram i vågskålen blir det jämvikt med lodet i det yttersta hacket på skalan.Mina intryck av vågen

När jag testade vågens noggrannhet blev jag inte märkbart imponerad. Vågbalken ska ju stå helt horisontellt vid absolut jämvikt. Några graderas avvikelse från horisontalläget innebär flera procents skillnad i vikt jämfört med absolut horisontalläge. Hur avgör man om vågbalken verkligen står horisontellt? Det får bli en grov uppskattning.

Sammanfattningsvis kan man nog ändå säga att den här "minipyndaren" var en trevlig bekantskap. Den är oöm och den är lätt att ha med sig i väskan på utflykten eller på fisketuren. Den är också lätt att använda eftersom den har rejäla hack i vågbalken vid respektive skalstreck.

Nog skulle jag föredra en sån här våg på mina utflykter istället för digital köksvåg som plötsligt kan bli livlös på grund av att batteriet har tömts. Och jag har ju inte så stora krav på noggrannhet under mina utflykter.

Sonesgården 27 oktober 2012

Lennart Castenhag


Dokumenthistorik

2012-10-27 En första utgåva.