.

Gamla prylar

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Skapad 2012-10-16

.

En större pyndare

Pyndaren är en våg med fast upphängningspunkt och rörlig motvikt. Den är därför lite mer avancerad än besmanet som har fast motvikt och rörlig upphängningspunkt. Både pyndare och besman har funnits i Sverige sedan vikingatiden. Om du är intresserad av lite allmänna historiska fakta kring pyndaren, klicka   << här >>

Pyndarens flexibla konstruktionsprincip gör det möjligt att växla mellan två viktområden. Den pyndare som här presenteras är tillverkad i Danmark och den har två handtag (jämviktspunkter) som representerar olika viktområden. I det ena fallet kan last på upp till 14 kg vägas och i det andra fallet kan last från 14 till 50 kg vägas. Pyndarens totallängd är 82 cm och den väger 3,5 kg.


Den här pyndaren har två handtag (upphängningspunkter/jämviktspunkter). På bilden används handtaget som är längst bort från vågkroken. Vågen är då lite känsligare, men kan i gengäld inte hantera så stor last.

Det är enkelt att växla viktområde. Det är bara att vända vågen tvärt om och greppa tag i det andra handtaget (den andra jämviktspunkten).Här används handtaget (upphängningspunkten/jämviktspunkten) som är närmast vågkroken. Nu klarar vågen större last.Skalorna på vågbalken

Skalan för det lägre viktområdet har skalstreck från 2 kg till 14 kg. Avståndet mellan skalstrecken för hela kilo är 51 mm. Det finns även mindre skalstreck för halvkilo. Inga viktangivelser är instämplade på vågbalken utom vid skalstrecket 2 kg.Vid skalstrecket 2 kg är det instämplat "kg 2".Skalstrecken utöver 2 kg är "anonyma", dvs man får räkna skalstrecken.


Skalan för det högre viktområdet har skalstreck från 14 kg till 50 kg. Avståndet mellan skalstrecken för hela kilo är 17 mm. Det finns även mindre skalstreck för halvkilo. Inga viktangivelser är instämplade på vågbalken utom vid skalstrecket 15 kg.Vid skalstrecket 15 kg är det instämplat "Kg 15".Skalstrecken utöver 15 kg är "anonyma", dvs man får räkna skalstrecken.Stämplar på "vågkroppen"

Det finns stämplar på bägge sidor om "vågkroppen". På ena sidan står det "Loddet 1,7 kg" vilket innebär att pyndaren ska förses med en motvikt (ett lod) på 1,7 kg.

Skalan på vågbalken börjar vid 2 kg. Det finns andra modeller av pyndare där skalan går från noll, men då finns en extra motvikt anbringad ihop med vågkroken.

På den andra sidan "vågkroppen" står siffran 19 och en 5:a inom en oval samt siffran 11. Ovanför ovalen med 5:an är en kungakrona. Detta betyder att pyndaren justerats i Köpenhamn 1911 i enlighet med (det danska) Justerreglement av den 12 november 1909, paragraf 18.

Femman inom en oval med en krona ovanför är Christian V:s monogram. Christian var kung över Danmark och Norge under perioden 1670-1699. Hans monogram användes som justerarstämpel under åren 1684-1986. Ja, du läste rätt. Kungen dog 1699, men hans monogram användes som justerarstämpel i ytterligare 287 år.


"Loddet 1,7 kg" betyder att till den här pyndaren ska en 1,7 kg motvikt (lod) användas.Talet 19, en 5:a inom en oval med en kungakrona ovanför samt talet 11 säger oss att pyndaren justerats i Köpenhamn 1911.Motvikten (lodet)

Motvikten, som i det här fallet är utformat som ett lod består av en rundbottnad skål av stål som fyllts med gjutjärn. På lodets ovansida finns texten BISMERLOD. Där finns ytterligare tecken som är svåra tyda samt justerarstämpeln som visar att lodet är justerat 1911.

På lodets ovansida ska dess vikt (1,7 kg) finnas angivet. Möjligen är det något eller några av de tecken som inte gått att uttyda som innehåller denna information. När jag kontrollmätt lodet visar det sig att det väger c:a 1,8 kg vilket är inom justertoleransen.

Justerarstämpeln som är av bly är också en försegling av det bly som använts för att anpassa lodet till rätt vikt.

                           
                               Motvikten (lodet) består av en skål av stål som fyllts med gjutjärn.
På motviktens ovansida återkommer justerarstämpeln (Köpenhamn 1911). Den är av bly och är också en försegling av det bly som använts för att anpassa motvikten (lodet) till rätt vikt.
Pyndare heter på danska BISMERVAEGT. På motviktens ovansida står BISMERLOD, dvs ett lod för en bismervaegt.
Efter texten BISMERLOD finns något som ser ut som ett tvärställt D med ett ytterligare tecken efter.
Före texten BISMERLOD finns tecken jag inte kan tyda. Är det dessa tecken som visar att lodets vikt är 1,7 kg?

Matematiken bakom pyndarens funktionNu är det ju så att vågbalken faktiskt har en massa, men den representerar en ytterligare konstant, så formeln ändrar inte utseende.

Matematiken bakom besmanets funktion som jämförelse

Slutord

Den pyndare som här presenterats är tillverkad i Danmark, men den kan ha använts i Sverige under första halvan av 1900-talet, möjligen i något fiskeläge för att väga fisk. På danska kallas en sån här pyndare BISMERVAEGT.

Den linjära skalan hos pyndaren gör att noggrannheten är lika stor över hela pyndarens arbetsområde. För besmanet gäller att den har störst noggrannhet i början på skalan. Sedan avtar noggrannheten drastigt i det övre skalområdet. Enligt uppgift ska den pyndare som här presenteras ha en noggrannhet över hela skalan av +/- 0,1 kg.

Pyndaren är mycket vanlig i Danmark och sådana tillverkades i många olika storlekar med maxlast från 5 kg upp till 150 kg. Vissa av de mindre modellerna hade både vågskål och krok. Ibland är det en skjutbar motvikt som omsluter vågbalken och ibland är det ett hängande lod.

En gammal pyndare kan man lätt hitta på någon av de danska köp-och-sälj-sajterna. Man kan även köpa nya sådana eftersom de fortfarande tillverkas för att väga fisk ombord på fiskebåtarna. Att vågen är vanlig i Norge kan vi förstå eftersom Norge var förenat med Danmark under lång tid. Befolkningen i Sverige nära norska gränsen kallade dem för "norskvåg" vilket kanske är lite missvisande. Det var ju i Danmark de tillverkades i stor mängd. I Norge kallar man dem jembismer.

                                                                      *   *   *

Ett stort tack till Steen Ole Jensen, Danmark som varit till stor hjälp för mig att förstå vad för slags pyndare jag har i min ägo och att den justerats enligt (det danska) Justerreglementet. Det var också Steen som hjälpte mig att tyda texten BISMERLOD och han har också förklarat att justerarstämpeln är kung Christian V:s monogram.

Sonesgården 16 oktober 2012

Lennart Castenhag


Dokumenthistorik

2012-10-16 Kompletterat med matematiska bevis för att pyndaren har linjär skala.
Korrigerar betydelsen av "Loddet 1,7". Det är inte en modellbeteckning.
Justerarstämpeln är kung Christian V:s monogram..

2012-10-14 Kompletterat med bilder och beskrivningar av pyndarens skalor på vågbalken.

2012-10-11 Kompletterat med att det är en dansk pyndare som justerats 1911. Inskriptionen på motvikten korrigerad till BISMERLOD.

2012-09-16 En första utgåva.