.

Gamla prylar

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Skapad 2012-10-21

.

Skålvikter från 1808

En viktsats från 1812 har tidigare beskrivits av mig, men den var långt ifrån komplett. Här är en viktsats tillverkad av samma mästare och justerad av samma justerare – och viktsatsen är nästan komplett. Den består av sju delar. Den åttonde, den s k ”knappen” saknas tyvärr, och så är det nästan alltid för sådana här viktsatser.


I botten på varje skålvikt är vikten i lod instämplad. Högst upp till höger ytterskålens undersida.


Den minsta skålvikten.   1/4 lod = 1 qvintin.

          I botten inuti skålvikterna och på skålvikternas undersidor finns stämplar som visar att viktsatsen är justerad av en betrodd tjänsteman. Den yttersta skålvikten har fem stämplar på undersidan. Se längst upp till höger i ovanstående bild.

Den minsta skålvikten i viktsatsen är en qvintin, dvs en kvarts lod. Den åttonde vikten (”knappen”), som saknas, torde också ha varit en qvintin.En serie kontrollmätningar på viktsatsen gav följande resultat.

    Skålvikt     Kontrollmätn (gram)  
    16 lod   212,60  
      8 lod   106,45  
      4 lod   53,15  
      2 lod   26,46  
      1 lod   13,23  
      ½ lod   6,63  
      ¼ lod = 1 qvintin   3,29  
      ¼ lod = 1 qvintin   3,29   "Knappen". Den saknas tyvärr i denna viktsats.  
Summa   32 lod   425,09   Korrekt värde är 425,08  

Kontrollmätningen visar att viktsatsen är nära nog exakt. Den totala vikten ligger endast 2 promille fel.

Stämplarna på lockets högersida

          Högst upp på bilden ett krönt E och därunder AW. Dessa stämplar visar att viktsatsen kommer från Abel Wibergs verkstad i Eskilstuna.

Den stora ettan betyder att då viktsatsen är komplett väger den 1 skålpund. Ofta brukar skålpundstecknet finnas med, men här saknas det.   "Det borde ju vara solklart för var och en att det är skålpund som avses", löd antagligen resonemanget för två hundra år sedan.Stämplarna på lockets vänstersida

          Här visas att viktsatsen är justerad av EN, dvs Eric Nordvall (1753-1835) den 24 augusti 1808. Han var stadsjusterare i Eskilstuna 1801-17 och han har stämplat in tre kronor för att visa att det är en ”kronans” ämbetsman som garanterat viktsatsens riktighet.


Den hoppackade viktsatsen är synnerligen kompakt och lätt att förvara eller bära med sig.
Ett litet tillägg

En uppmärksam man ur "läsekretsen" har upptäckt att den minsta viktskålen har stämpeln ZP (hopskrivet). Det tyder på att den viktskålen egentligen inte alls hör till denna viktsats. ZP står för Zacharias Plantin (1727-1799). Han var från och med år 1764 inspektor över mått och vikt i riket samt stadsjusterare i Stockholm. Han pensionerades 1797. Plantin anses ha varit en ytterst flitig justerare vilket visar sig av de många föremål som bevarats till idag med hans stämpel.

Foto författaren.


Sonesgården 21 oktober 2012

Lennart CastenhagLitteratur varur jag hämtat bakgrundsfakta

Bruzelli/Carlestam     Svensk mått-, mål- och vikthistoria 1605-1889


Dokumenthistorik

2012-10-21   Kompletterat med att minsta skålvikten kommer från annan viktsats.

2012-09-26   En första utgåva.