Föremålen är utförda i torrtovningsteknik

Torr färgad fårull har pressats samman med
en specialnål.

Ett tålamodsprövande hantverk utfört av
Maja-Lisa Castenhag.