.

Kultur- o idehistoria

Uppdaterad 2012-07-09

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Dombrev utfärdat av
      häradshövdingen Jöns Persson

I dombrevet behandlas fiskerättigheten mellan Järna och Äppelbo socknar för sjön Wassgåln.

Järna den 15 December 1550

Tingtades j Jerna Sokn denn. 15 Decembris Anno 1550. pro Anno. 51. under denna Nemd, Peder Olsson Peder Jonsson j Storebyn Lasse staffansson Joghan Olsson j Scole Lasse Laarsson jbidem Erick Laarsson jbidem Erick halwardsson jbidem Halvard Olsson jbidem Erick Jngewalsson Börell Olsson j Uteby Erick Ericksson Halward Olsson.

Kom ffor retta Nijls Nijlsson j Uteby och talade till Knut persson j Eplebodha um enn Syö, kallas Wassgarde och sadhe adt samma Syö låågh på deres Skatskoogh och Knuut skulde inthet haffwa dher bestyra, utan theres foräldrar hadhe unt Knuutz foräldrar dher adt fiskia, medt deth skäål haffwa dhe haffthen j tre eller ffyra Mansåldrar, Swarade Knuut och sadhe adt for samma Sijö gaaffs Syu marc. Det han dogh jnthet kunde medt Breff eller skääl bewijsa, Ransakades for den skuld såå effter Laghen j deth. 3o. cap. j Jorde balken. deth Nijls Nijlsson skall gåå Knut persson enn. 12. manna sin fädernes Eedh. adt der waar jnthet ffore giffwet penningar. byte eller skifte eller anerledes tilkomedt, Når Eedhen är gången skall Nijls Nijlsson haffwa Syön jghen.


Sjön Wassgåln ligger mellan Vansbro och Äppelbo.
Om du vill se en karta, klicka   << här >>

Om källmaterialet

Texten är nr 769 i Diplomatarium Dalekarlicum, tredje delen från 1846.

Följande förändring har gjorts av mig: där "v" står först i ett ord har det ersatts med ett "u".

Texten i Diplomatarium Dalekarlicum grundar sig på innehållet i Jöns Perssons dombrev.
Sonesgården den 9 juli 2012

Lennart Castenhag