.

Kultur- o idehistoria

Uppdaterad 2019-06-18

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Halfpenny 1794
              kopparpollett

Pollett från Gosport. Diam: 28,5 mm   Vikt: 9,715 g   Ref: Dalton & Hamer #41

I Grevskapet Hampshire vid Engelska kanalen finner vi staden Gosport som ligger strax väster om det smala sund som skiljer den från Portsmouth.

Hamnstaden Gosport var tidigare känd för sina provianmagasin och skrädderiverkstäder. Portsmouth var av stor betydelse för den engelska sjöfarten på 1700- och 1800-talet.

En närmare titt på polletten

På åtsidan ser vi styrbordsidan av en fullriggare under segel. Över skeppet finns inskriften  PRO BONO PUBLICO,  vilket kan översättas med till godo för samhället, ett uttryck som har sitt ursprung från romartiden. Under skeppet, under avskärningen, finns årtalet 1794.

På frånsidan ser vi Sir Bevois iförd hjälm och rustning. Över honom finns inskriften PROMISSORY HALFPENNY, dvs en halvpenny att lita på.

På randen finns följande inskrift:
PAYABLE AT I. IORDANS DRAPER GOSPORT X X X

Enligt Dalton & Hamer gällde följande för polletten:
- Gravör: Wyon (Vilken av dem? Det finns flera gravörer Wyon.)
- Prägling och produktion: Kempson
- Utfärdare: J Jordan (tyghandlare?).

J Jordan verkar enligt pollettens inkrift ha varit verksam i Gosport.

Vem var Sir Bevois?

Sir Bevoir (eller Bevis of Hampton) var enligt myten en engelsk hjälte som dyker upp i både franska och engelska visor och legender från 1200- och 1300-talet.

Bristen på mynt i Storbritannien i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet

Under åren efter franska revolutionen var det brist på mynt i Storbritannien. Banc of England gjorde ett försök att åtgärda problemet, men deras insatser var otillräckliga. Bristen på mynt blev så att akut att det blev svårt att betala ut lön till arbetarna i hamnarna. Av den anledningen togs privata initiativ till att ge ut polletter som gällde som lokala betalningsmedel under åren 1788-95 och 1811-15. Den kopparpollet som här presenteras är således resultatet av ett sådant privat initivativ.

Motsvarighet i dagens penningvärde?

Enligt Rodney Edvinsson motsvarade 1 engelskt pund år 1811 en summa av 916 kr idag. Eftersom det gick 480 halfpennies på ett pund, motsvarar polletten ca 2 kr i dagens penningvärde.


Sonesgården den 18 juni 2019

Lennart Castenhag

Foto: av författaren.


Litteratur

R Dalton & S H Hamer. The Provincial Token-Coinage of the 18th Century. 1910.

Kan läsas via följande länk:
https://www.dropbox.com/s/0qnancwzpghipt9/Coinage%20of%20the%2018th%20Century.pdf


Dokumenthistorik

2019-06-18   En första utgåva