.

Kultur- o idehistoria

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

Uppdaterad 2013-09-10

.

Svaret på gåtan
    om de underliga mynten
        18 penningar

Två mynt 18 penningar hade således ställts ut. Det ena med åtsidan upp och det andra med frånsidan upp.

Kanske hade inte museet två mynt av samma typ. Hursomhelt så är de bägge mynten av olika typ. Det vänstra myntet är typ 2 och det högra myntet är typ 1.

Se följande bilder som är hämtade ur Appelgrens stude från 1933 av Gustav Vasas mynt.


En klippingplants har använts så att myntbilderna inte får plats.


Sonesgården den 10 september 2013

Lennart Castenhag
Dokumenthistorik

2013-09-10   En första utgåva