Helsingfors
Nationalmuseum,
avdelningen för
numismatik


En av doktoranderna på museet, Frida, ger uttömmande beskrivningar av föremålen i montrarna.
Museet har en imponerande samling plåtmynt. Här visas bara en bråkdel av dem.
Tuukka Talvio ansvarar för museets numismatiska del. Han har plockat fram en del "godis" åt oss.
De mynt som plockats fram härstammar från den Antellska samlingen. Berndt ser något på brickan som gör honom nyfiken.
Oj, vilka rariteter! Berndt och Lars beundrar de vackra föremålen.
Berndt har tagit hand om en bricka med Karl XI silvermynt. Han är inte kontaktbar på en lång stund.
En Gustav Vasa Daler - ett praktexemplar, anser Ronny.
Tukka öppnar ett skåp med litterära rariteter. Jan-Olof blir helt gripen över vad han får se.
Tiden på museet börjar lida mot sitt slut. Rara mynt i den här omfattningen kommer vi nog aldrig mer att få möjlighet att granska.

Foto: Lennart Castenhag