.

Kultur- o idehistoria

Uppdaterad 2015-01-07

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Kronogram

Ett kronogram är en textrad där summan av bokstävernas talvärden enligt det romerska räknesättet bildar ett tal.

Följande kronogram är hämtat från 1200-talskyrkan Fide på södra Gotland. I översättning från latinet blir det "Husen är stuckna i brand, ett lidande folk nedhugget".

(1) EDES SVCCENSE GENS CESA DOLENS RVIT ENSE

Om vi skiljer ut de bokstäver som är romerska siffror och sedan summerar, får vi

D(500) + V(5) + C(100) + C(100) + D(500) + L(50) + I(1) = 1361,
dvs det år då Valdemar Atterdag erövrade Gotland och plundrade de gotländska bondgårdarna.


Inskriften i Fide kyrka hade från början en andra strof också, men den förstördes för länge sedan - antagligen på grund av den provokativa innebörden. Som tur är nedtecknades den och har återfunnits i en medeltida handskrift i Vadstena klostbibliotek.

I översättning från latinet blir första halvan av andra strofen "Se, en hunds like,"

(2a) EMVLVS ECCE CANIS

M(1000) + V(5) + L(50) + V(5) + C(100) + C(100) + C(100) + I(1) = 1361
dvs året för Valdemar Atterdags erövring.

Andra halvan av strofen lyder i översättning från latinet: "Gotland erövras av danskar."

(2b) CAPITVR GVTLANDIA DANIS

C(100) + I(1) + V(5) + V(5) + L(50) + D(500) + I(1) + D(500) + I(1) = 1163,
vilket skulle kunna syfta på det år då hertig Henrik Lejonet av Sachsen nedtecknade Artlenburgprivilegiet. Syftet med detta dokument var att främja handeln för både gutar och tyska handelsmän. Ofta stöter man på uppgiften om att nedtecknandet skulle ha skett 1161, men originalet har försvunnit. Den äldsta bevarade avskriften är från 1200-talet och den finns i Lübeck.De latinska texterna ovan har skrivits med V istället för U enligt gängse romersk konvention för offentliga inskriptioner.

Sonesgården den 7 januari 2015

Lennart Castenhag

Referenser
Fornvännen 2003(98):3, s.[219]-220.
Gun Westholm, Visby 1361, Gotlands Museum, 2007.


Dokumenthistorik

2015-01-07   En första utgåva