.

Uppdaterad 2016-08-22

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

.

Sonesgårdens historia


Sonesgården - ett tredjedels hemman från 1936

Året var 1936. Sone Andersson från Eldforsen köpte ett stycke mark i Uppsälje för att han ville bosätta sig i byn. Ett enkelt boningshus, en lada och några uthus uppfördes. Under en tid drev Sone tillsammans med sin hustru Linnéa hönseri på gården.


Gården år 1936. Observera stubbrytaren till vänster om boningshuset.

Till vänster i bild skymtar ladan. Förrådet och vedboden som idag finns har ännu inte byggts till. Byggnaden till höger i bild stämmer med gamla kartor. Det fanns en lada där förr. Observera att det var helt öppet söder om gården, dvs till höger i bild.

Boningshuset på 1970-talet


År 1977, då denna bild togs, fanns det ungskog söder om gården (bakom huset). Idag, år 2016, är träden höga
och hästar söker skydd under dem när det stormar.Det är inte mycket man ser av gården 1978, men man kan skymta ladan och det röda boningshuset.
Någon slags byggnad syns också vid bron över bäcken, men hönshuset är borta. Söder om gården är det ungskog.


Boningshuset 1983

Konrad Sonesson tog över gården på 1960-talet. Vi vet att han tog jobb som anläggningsarbetare i Saudi-Arabien några år på 1970-talet. Men han råkade ut för en olycka med den lastbil som han körde. Den välte och Konrad hamnade på sjukhus.


Boningshuset 2004. Utbyggnden med balkongen tillkom 1983. Observera elledningarna på fasaden.

Man kan tänka sig att då Konrad kom hem till Uppsälje tyckte han det var dags att modernisera det gamla boningshuset från 1936. Det byggdes därför till så att dusch och tvättstuga inreddes i en utbyggnad som ersatte den gamla förstukvisten. Ovanpå utbyggnaden anlades en balkong som man kunde nå från köket i övervåningen.

Sonesgården 2006 - 2016

År 2004 övertog Lennart & Maja-Lisa gården och under år 2006 byggdes en övervåning ovanpå utbyggnaden som ersättning för den balkong som anordnades 1983. Dessutom flyttades en parstuga från Nås till gården. Parstugan var från 1700-talet och hade mycket vackra innerdörrar. De hamnade på Dalarnas museum i Falun.

                   
                    År 2006. En övervåning byggs som ersättning för balkongen.
                    Parstugan från Nås skymtar i bakgrunden.Gården 2006Gården 2007. Ett härbre har tillkommit på gårdstunet.Gården 2016. Höga buskar har tillkommit framför huset.Satellitbild 2014. Den vita halvmånformationen norr om gården är vedstapeln. Skogen söder om gården har nu vuxit till sig rejält.Novemberkväll 2011.