Makedonien

Alexander den stores imperium

 

Alexander den Store (Alexander III) föddes 356 f.v.t. i Pella och var son till kung Filip II av Makedonien. Den unge Alexander skulle ges den bästa uppfostran och skolning varför den kände filosofen Aristoteles (384-322) engagerades som hans lärare.

År 336 f.v.t. mördades Filip II och Alexander tvingades tillträda tronen. Makedonien var då i ett expansivt skede, bland annat hade man kontroll över den delen av Grekland som låg på fastlandet.

Alexander bestämde sig för att ge sig i kast med Perserriket som sedan länge varit i konflikt med Grekland. År 334 f.v.t. gick Alexander över Hellesponten med en stor armé av makedoner och greker och lyckades besegra perserna vid floden Granikos. Året efter besegrades åter perserna i ett stort slag vid Issos (i norra Syrien). Detta var början till Perserrikets undergång.

År 331 f.v.t. gick Alexander in i Mesopotamien (nuv. Irak) och vann ännu en seger över den persiska armén. Därefter fortsatte fälttåget österut, men i Babylon, år 323, dog plötsligt den unge Alexander. Orsaken torde ha varit feber och överansträngning, men envisa rykten ville göra gällande att han förgiftats.

Efter Alexanders död delades det väldiga riket upp mellan hans generaler. Härvid kom grekisk kultur att övergå i "hellenismen" som satte sina tydliga spår i hela medel-havsområdet.
Alexander III   (den store)

   


AristotelesAE17  359 - 336 f.v.t., Philip II, myntort Pella?
Max diameter 17,3 mm. Vikt 6,540 gram.   Ref: HGC 3.1 nr 882 (id 2828)

Åts.: En ynglings huvud med tainia
(hårband), vänd åt höger.
        Frs.: Den unge Philip till häst åt höger.
Över Philip texten ΦIΛIΠΠOY
Under hästen tecknet Π (myntort Pella?)Tetradrakm 336-323 f.v.t., Alexander III, Sestos
Max diameter 26 mm. Vikt 16,675 gram.   Ref: Sear 6713   (id 2215)
Sestos låg på den halvö som idag kallas Gallipolihalvön.
Hellesponten (nuv. Dardanellerna) är sundet mellan Gallipolihalvön och Anatolien.

Åts.: Den unge Herakles
iklädd lejonskinn.
        Frs.: Zeus sitter på en tron utan ryggstöd.
På hans högra hand sitter en örn och
i den vänstra handen håller han en stav.
Till höger om Zeus texten ALEXANDPOY.
I fältet till vänster en påle eller stolpe.


Keltisk AR drakm 300-100 f.v.t.
Imitiation av makedonskt mynt

Storlek 16,6 x 15,7 mm. Vikt 2,780 gram.   (id 2690)
Mynten är inköpt i Bulgarien, och har
troligen blivit präglat i Donaudalen.

Åts.: Den unge Herakles
iklädd lejonskinn.
        Frs.: Zeus sitter på en tron utan ryggstöd.
På hans högra hand sitter en örn och
i den vänstra handen håller han en stav (eller spira).
Det finns monogram till vänster och under Zeus tron.

Skillnaden mellan ovanstående keltiska silverdrakm och förlagan,dvs den makedonska
silverdrakmen, är uppenbar. Det är bland annat gravörstilen som skiljer mynten åt.
Dessutom har det keltiska myntet keltiska monogram på frånsidan istället för grekisk
inskription.

Myntets vikt - 2,78 g - ansluter sig till den lätta Trako-Makedonska viktstandarden
med cirka 12,8 g för en tetradrakm. Det keltiska myntet är slitet och korroderat
vilket man få ta hänsyn till om man jämför 2,78 g med 3,2 g (1/4-del av 12,8).


AE17, 336-323 f.v.t., Alexander III, myntort?
15,9 x 17,0 mm. Vikt 5,885 gram.   (id 2249)

Åts.: Den unge Herakles klädd i lejonskinn.     Frs.: Pilbåge i fodral samt klubba. Under klubban finns
myntmästarmärket - en treudd.
Mitt på frånsidan bokstäverna B A, vilket betyder
Basileos Alexander (kung Alexander).


Kungariket Paeonien

 

Kungariket Paeonien bildades strax efter år 400 f.v.t. av kung Agis (död ca 359) och landet blev senare ett lydrike under Makedonien. Patraeos blev Paeoniens kung år 335 och anslöt han sig till Alexander den stores arme som general. Huruvida Patraos var med och besegrade perserna vid floden Granikos år 334 f.v.t. vet vi inte, men år 331 deltog han i det lyckosamma fältslaget mot perserna i Mesopotamien (nuvarande Irak). Efter Alexanders död år 323 drog sig Patraeos tillbaka till sitt Paeonien. Han dog år 315 f.v.t. Paeonien som rike bestod i ytterligare ca 85 år.

Tetradrakm, 358-335 f.v.t., kung Lykkeios, Paeonien

Myntort Astibos eller Damastion
Diameter 22,5 mm. Vikt 12,83 gram.     Ref: SG1 1518
(D.R. Sear, Greek Coins and their Values, vol 1, 2010)
foto cngcoins.com auktion 109, lot 108.

Åts.: Zeus med lagerkrans.
Hans porträtt omsluts av en pärlring.
    Frs.: Herakles stryper det
Nemeanska lejonet *).
Pilbåge och koger till höger.
Uppe till vänster står det LYK,
dvs Lykkeios.

I Paoeonien följde man den lättare Trako-Makedoniska
viktstandarden med c. 12,8 g för en tetradrakm.

*) Det nemeanska lejonet nämns i grekisk mytologi.
Lejonets skinn var oigenomträngligt och gick inte att skära i.
Benämningen nemeiska lejonet förekommer också.
Nemea är en stad på Peloponnesos. I en grotta i
ett närbeläget berg levde enligt myten
lejonet som var osårbart för vapen.

Tetradrakm, 335-315 f.v.t., kung Patraos, Paeonien

Diameter 22,4 mm. Vikt 12,585 gram.  (id 2458)   Ref: SG1 1520
(D.R. Sear, Greek Coins and their Values, vol 1, 2010)

Åts.: Den unge Apollo med lagerkrans.
Hans porträtt omsluts av en
pärlring vilket tyvärr inte syns
helt pga snedcentrering.

Apollo är porträtterad i klassisk
stil, dvs hans öga är avbildat
från sidan. I arkaisk stil avbildas
ögat framifrån även om port-
rättet i övrigt är från sidan.
    Frs.: En krigare till häst (kung Patraos?)
Under hästen en fallen persisk krigare
som värjer sig med sin sköld när
ryttaren riktar sin lans mot honom.

Framför hästen texten
[ΠA]TPAOY (dvs Patraoy)


Myntets vikt om 12,585g kan synas lågt för
en tetradrakm i synnerligen gott skick.
Anledningen till den låga vikten är att man
i Paoeonien följde den lätta Trako-Makedoniska
viktstandarden med c. 12,8 för en tetradrakm.
Tetradrakm, 315-286 f.v.t., kung Audoleon, Paeonien

Diameter 22,5 mm. Vikt 12,55 gram.   Ref: HGC 3.1 nr 151;  SG1 1523
Foto: cngcoins.com   Triton XXII, jan 2019

Åts.: Athenas huvud.
Hon bär en attisk hjälm med
tre grupper av fjäderprydnader.
    Frs.: En häst som rör sig åt höger.
Ovanför hästen finns
inskriptionen AYΔΩΛEON-TOΣ

(HGC = CNG, Handbook of Greek Coinage, 2016)
(SG1 = D.R. Sear, Greek Coins and their Values, vol 1, 2010)

Diadokerna (Alexanders efterföljare)

Efter Alexander den stores död år 323 f.v.t. delade hans generaler upp imperiet mellan sig. De historiska händelserna är något röriga och har skildrats i otaliga berättelser men tål att upprepas för att bringa klarhet i de snåriga sammanhangen.

    Persongalleri   (kan liknas vid rollistan i ett skådespel)

Alexander III (f. 356 d. 323) kallades även Alexander den store. Han var son till kung Filip II av Makedonien och drottning Olympia.
Olympia (f. 375 d. 316) var fjärde gemål till kung Filip II av Makedonien. Hon var dotter till kung Neoptolemus I av Epirus och mor till Alexander den store.
Perdikkas (f. c 355 d. 320), en av Alexanders generaler, lade beslag på rollen som riksföreståndare och förmyndare för Filip III Arrhidaeus. Perdikkas gjorde sig till satrap för Babylonien.
Antipatros (f. 397 d. 319), en av Alexanders generaler, lade beslag på Makedonien och Grekland. Antipatros hade för övrigt lämnats hemma under Alexanders krigståg för att ta hand om rikets angelägenheter. Han slog bland annat ned ett uppror i Trakien.
Kassandros (f. c 350 d. 297) var äldste son till Antipatros. Kassandros (på latin Cassander) var kung av Makedonien under åren 305-297 f.v.t.
Ptolemaios I Soter (f. 367 d. 283), en av Alexanders generaler, lade beslag på Egypten där han grundade den Ptolemaiska dynastin som dog ut med Kleopatra VII (d. 30 f.v.t.)
Antigonos I Monofthalmos (f. 382 d. 301), en av Alexanders generaler, lade beslag på Frygien och utropade sig till kung år 306, men han stupade i slaget vid Ipsos år 301 f.v.t.
Demetrios Poliorketes (f. 337 d. 283) var son till Antigonos I Monofthalmos. Demetrios Poliorketes var kung av Makedonien 294-288 f.v.t.
Seleukos I Nikator (f. 359 d. 281), en av Alexanders generaler, mördades år 281 och efterträddes av sin son Antiochos I.
Lysimachos (f. 360 d. 281), en av Alexanders generaler, lade beslag på Trakien.
Eumenes (f. c 362 d. 316), en av Alexanders generaler, lade beslag på Kappadokien och Paflagonien.
Polysperchon (d. c 300) var en av Alexanders generaler.
Filip III Arrhidaeus (f. 359 d. 317) var son till Filip II av Makedonien och Filinna av Larissa (hon påstås ha varit en thessalisk dansös). Filip III Arrhidaeus var mycket sjuklig och motsatte sig inte att halvbrodern Alexander den store tog makten efter det att fadern, Filip II, hade mördats år 336 f.v.t.
Roxana (f. c 347 d. c 309) var av persisk börd och dotter till den baktriske hövdingen Oxyartes. Hon ingick äktenskap med Alexander den store år 327 f.v.t.
Alexander IV (f. 323 d.309) var Alexander den stores son med hustrun Roxana.Händelseutvecklingen i korthet

Filip III Arrhidaeus, som var sjuklig, utsågs formellt till kung över imperiet direkt efter det att halvbrodern, Alexander den store, hade dött år 323 f.v.t.

Roxana födde sonen Alexander IV strax efter det att hennes man, Alexander den store, hade avlidit år 323 f.v.t. Alexander IV utropades till kung över imperiet och medregent till den sjuklige farbrodern Filip III Arrhidaeus.

Perdikkas, som strävade efter ytterligare makt, marscherade mot Egypten för att få bort Ptolemaios. Flera av Perdikkas soldater drunknade då de försökte ta sig över Nilen och det blev uppror som slutade med att Perdikkas mördades av sina soldater år 320 f.v.t.

Antipatros (på latin Antipater) övertog rollen som riksföreståndare och förmyndare för den sjuklige Filip Arrhidaeus efter det att Perdikkas hade mördats år 320 f.v.t., men Antipatros dog på grund av sjukdom året efter. Till sin efterträdare som regent för Makedonien och Grekland hade han utsett Polysperchon. Kassandros, som var äldste sonen till Antipatros, kom därvid att ställas åtsidan.

Filip Arrhidaeus ingick äktenskap med Eurydice som var hans halvsyster (de hade samma far). Filip Arrhidaeus avled på grund av sin sjukdom år 317 f.v.t. Eurydice avsatte då Polysperchon för att själv gripa makten över Makedonien, men hon mördades av Olympia (se nedan).

Seleukos besegrade Antigonos i ett fältslag år 312 och lade under sig Persien, Syrien och Babylonien.

Antigonos ville inte hålla tillgodo med Frygien. Han ville härska över hela Mindre Asien och han besegrade Eumenes i ett fältslag år 316. Antigonos utropade sig till kung år 306 men stupade i slaget vid Ipsos år 301 f.v.t. (se nedan).

Lysimachos lyckades kuva befolkningen i Trakien efter långvariga strider. År 314 ingick han förbund med Kassandros, Ptolemaios I och Seleukos I för att få bort Antigonos från Mindre Asien. År 306 utropade han sig till kung över Trakien, Makedonien och Mindre Asien. Under fältslaget vid Ipsos år 301 f.v.t. dödades Antigonos. Lysimachos avled år 281 f.v.t

Olympia var änka efter Filip II och mor till Alexander den store, men hon var varken mor till Filip Arrhidaeus eller Eurydice. Eurydice hade avsatt Polysperchon som Makedoniens regent strax efter det att hennes make, Filip Arrhidaeus, hade dött år 317. Hon grep själv makten över Makedonien, men hon mördades av Olymia som ansåg sig vara Makedoniens rättmätiga regent. Därefter mördade Olympia alla släktingar till Antipatros utom dennes son Kassandros som befann sig utomlands.

Kassandros begav sig till Makedonien och belägrade borgen Pydna där Olympia, Roxana och Alexander IV höll sig gömda. Olympia dömdes till döden år 316 f.v.t. Kassandros erövrade regentskapet för Makedonien och erhöll förmyndarskapet för Alexander IV, men han mördade både Roxana och Alexander IV år 310/309. År 305 utropade han sig till kung över Makedonien samt tog prinsessan Thessalonike till gemål. Hon var halvsyster till Alexander den store. Staden Thessaloniki grundades till hennes ära och hon födde sonen Antipatros II. Kassandros dog på grund av sjukdom år 297 f.v.t.

Thessalonike mördades av sin son Antipatros II.

Antipatros II ingick äktenskap med Eurydike som var dotter till Lysimachos, men han mördades av Demetrios Poliorketes år 294 f.v.t.

Demetrios Poliorketes, som var son till Antigonos, lyckades ta makten över det ursprungliga Makedonien år 294 f.v.t., men han jagades bort av Lysimachos (med hjälp av Ptolemaios och Seleukos) år 287 f.v.t. Därefter fängslades han av Seleukos och hölls i fängsligt förvar till sin död år 283 f.v.t.2018-12-04

Dokumenthistorik

2018-12-04   Kompletterat med Tetradrakm, kung Audoleon, Paeonien.
2018-08-06   Kompletterat med Tetradrakm, kung Lykkeios, Paeonien.
2018-05-05   Kompletterat med bronsmynt AE17 Philip II, id 2828
2017-04-05   Kompletterat med keltisk drakm från nuvarande Bulgarien.
2016-12-09   Förtydligat att man i Paeoninen följde den lätta
Traco-Makedoniska viktstandarden,
dvs 12,8 g för en tetradrakm
2016-06-22   Organiserat om sidan.
Kompletterat med översikt över den politiska
utvecklingen efter Alexander den stores död
år 323 f.v.t.
2016-01-15   Förtydligat att Granikos är en flod.
2014-12-26   Kompletterat med Tetradrakm id 2458
2013-12-04   Kompletterat med bronsmyntet AE17
2013-12-02   En första version