Markgrevskapet Meissen
        Här presenteras tre av Meissens markgrevar


          markgreve  Otto den rike  (reg. 1156 - 1190)

          markgreve  Wilhelm I        (reg. 1381 - 1407)

          markgreve  Friedrich IV    (reg. 1407 - 1428)


      Mer att läsa   här >>

2019-04-15

Dokumenthistorik

2019-04-15   En första version