Karl Knutsson Bonde

Penning (brakteat) 1448-1470, Karl Knutsson Bonde
Diameter 13-15 mm. Vikt 0,320 gram.
Myntort: Stockholm och/eller Söderköping.

Streck och ring till vänster och ring till höger om krönt S.   Ref: LL B 3.

Karl Knutsson Bonde (1408 - 1470) var kung i tre omgångar vilket är unikt i svensk historia: 1448-57, 1464-65,  1467-70.

Han är en av de få medeltida kungar som vi med säkerhet vet hur han såg ut eftersom en sannolikt porträttlik träskulptur finns bevarad av honom.

                   
Karl Knutssons vapen
Karl Knutssons vapen finner vi bland annat på Gustav II Adolfs mynt. Då är det en vase i centrum.  Karl Knutssons vapen har överlevt ända in i vår tid och finns i Sveriges stora riksvapen.


Dokumenthistorik

2014-12-05   Skapat en enskild fil inom Silvergalleriet