Hansans mynt

Hansan bildades som ett handelsförbund mellan nordtyska köpmän på 1100-talet. På 1300-talet ombildades Hansan till ett förbund mellan städer och man skaffade sig en handelsflotta. Lübeck intog en central plats i denna konstellation. Vid mitten av 1300-talet hade Hansan skaffat sig monopol på handeln i Östersjön och Nordsjön.

I början av 1500-talet kan en avmattning märkas i handeln. Det trettioåriga kriget (1618-48) satte definitivt punkt för Hansan.

Från år 1365 präglade Hansan sitt eget mynt - witten - som motsvarade 4 pfennig. Det Vendiska Myntförbundet bildades 1379 som en sammanslutning mellan städerna Hamburg, Lübeck och Wismar. Syftet var att få lika vikt och halt på mynten. Denna krets utvidgades senare med staden Rostock och ytterligare ett antal städer.

I och med myntordningen från 1432 kom sechsling (6 pfennig) och schilling (12 pfennig). En schilling skulle ha bruttovikten 2,4 g och finvikten 1,59 g.

Med myntordningen från 1468 kom doppelschilling som skulle ha bruttovikten 3,39 g och finvikten 2,54 g.

I det följande kommer några av Hansans mynt att visas. Om du är inresserad av att läsa en längre artikel artikel om dessa mynt, klicka  här >>Witten, före 1379, Lübeck
Diameter 18,4 x 19,5 mm. Vikt 1,345 gram.
Referens: Jesse 302a

Åts.omskr.: MONETA LVBICENS
Mynt från Lübeck

Åtsidans bildelement:
Dubbelörnen, dvs Lübecks symbol
    Frs.omskr: CIVITAS IMPERIAL
Den mäktiga staden

På frånsidan ett litet kors
dvs ett kors inom den inre pärlringen.

Witten började präglas ca 1365.
Detta mynt är således ett tidigt Hansamynt och
från tiden innan Det Vendiska Myntförbundet bildades.Witten, före 1379, Hamburg
Diameter 19 mm. Vikt 1,265 gram.
Referens: Jesse 303

Åts.omskr.: MONETA HAMBVRGENS
Mynt från Hamburg

Åtsidans bildelement:
Ett borg.
    Frs.omskr: BENEDICTVS DEVS
Välsignad vare Gud

Frånsidans bildelement:
Ett litet kors (ett kors inom inre pärlringen).
I varje korsvinkel är det ett nässelblad.

Witten började präglas ca 1365.
Detta mynt är således ett tidigt Hansamynt och
från tiden innan Det Vendiska Myntförbundet bildades.Witten, före 1379, Wismar
Diameter 19 mm. Vikt 1,220 gram.
Referens: saknas

Åts.omskr.: MONETA WYSMAR
Mynt från Wismar

Åtsidans bildelement:
Ett blomkors.
    Frs.omskr: CIVITAS MAGNOP[ol]
Mecklenburgs stad

Frånsidans bildelement:
Ett tjurhuvud.

Witten började präglas ca 1365.
Detta mynt är således ett tidigt Hansamynt och
från tiden innan Det Vendiska Myntförbundet bildades.Witten, före 1379, Stralsund
Diameter 19 mm. Vikt 1,140 gram.
Referens: saknas

Åts.omskr.: MONETA SVNDENSIS
Mynt från Stralsund

Åtsidans bildelement:
tre solstrålar
    Frs.omskr: DEVS IN NOMINE TVO
O Gud genom ditt namn

Ur Davids psalm nr 53.


Witten, före 1379, Lüneburg
Diameter 19 mm. Vikt 1,395 gram.
Referens: Jesse 305

Åts.omskr.: MONETA LVNEBORCh
Mynt från LüneburgÅtsidans bildelement:
ett vänstervänt lejon
    Frs.omskr: SIT LAVS DEO PATRI
Lov ske Gud, vår fader
Detta är inledningen till den sista strofen i
den katolska bönen, tillägnad Jungru Maria

På frånsidan ett litet kors
dvs ett kors inom den inre pärlringen.
I korsvinklarna lejon.


Witten, före 1379, Rostock
18,2 x 18,5 mm.   1,200 gram.
Referens: Jesse 307

Åts.omskr.: MONETA ROSTRCES
Mynt från Rostock

Åtsidans bildelement:
en vänstervänd grip
    Frs.omskr: CIVITAS MAGNOPOL
Mecklenburgs stad

Åtsidans bildelement:
"Short Cross"
I korsets centrum ett fyrpass.
I centrum på fyrpasset en punkt.


Witten, efter 1381, Rostock
Diameter 18,0 mm. Vikt 1,245 gram.
Referens: Jesse 368

Åts.omskr.: MONETA ROSTRCHS
Mynt från Rostock

Åtsidans bildelement:
en vänstervänd grip
    Frs.omskr: CIVITAS MAGNOPOL
Mecklenburgs stad

Åtsidans bildelement:
"Short Cross"
I korsets centrum en sexuddig stjärna.

År 1379 bildades Det Vendiska Myntförbundet.
Detta mynt borde således följa förbundets myntordning.Witten, efter 1381, Lüneburg
Diameter 19 mm. Vikt 1,080 gram.
Referens: Jesse 367

Åts.omskr.: MONETA LVNEBORV
Mynt från LüneburgÅtsidans bildelement:
ett vänstervänt lejon
    Frs.omskr: SIT LAVS DEO PATRI
Lov ske Gud, vår fader
Detta är inledningen till den sista strofen i
den katolska bönen, tillägnad Jungru Maria

På frånsidan ett litet kors
dvs ett kors inom den inre pärlringen.
Inom korset en sexuddig stjärna.

År 1379 bildades Det Vendiska Myntförbundet.
Detta mynt borde således följa förbundets myntordning.Witten, 1387, Wismar
Diameter 18,5 mm. Vikt 1,155 gram.
Referens: Jesse 383

Åts.omskr.: MONETA WISMARI
Mynt från Wismar

Åtsidans bildelement:
Blomkors
    Frs.omskr: CIVITAS MAGNOPOL
Mecklenburgs stad

Frånsidans bildelement:
En sköld där vänstra halvan pryds
av ett halvt tjurhuvud, dvs
Wismars stadsvapen


Wismars stadsvapen

År 1379 bildades Det Vendiska Myntförbundet.
Detta mynt borde således följa förbundets myntordning.Witten, 1410/11, Lübeck
Diameter 19 mm. Vikt 0,865 gram.
Referens: Jesse 446

Åts.omskr.: MONETA LVBICEN
Mynt från Lübeck

Åtsidans bildelement:
Dubbelörnen, dvs Lübecks symbol
    Frs.omskr: CIVITAS IMPER[ial]
Den mäktiga staden

På frånsidan ett stort kors
dvs ett kors inom den yttre pärlringen.

År 1379 bildades Det Vendiska Myntförbundet.
Detta mynt borde således följa förbundets myntordning.Schilling, 1432/33, Lübeck
Diameter 24 mm. Vikt 2,395 gram.
Referens: Jesse 512

Åts.omskr.: MONETA NOVA LVBICENS
Nytt mynt från Lübeck

Åtsidans bildelement:
Dubbelörnen, dvs Lübecks symbol
    Frs.omskr: CRVX FVGAT OMNE MALV[m]
Korset flyr allt ont

Frånsidans bildelement:
Ett kors inom den inre pärlringen.
Klöverblad i varje korsvinkel.
    CRUX FUGAT OMNE MALUM
var den lutherska kyrkans
i Lübeck tänkespråk.
Vidstående bild visar
ett glasfönster från
Marienkirche i Lübeck.


Schilling, 1433, Wismar
Diameter 26 mm. Vikt 1,880 gram.  
Referens: Kunz 16 A/d.   Myntet präglat efter myntordningen från 1432.

Silverhalten ser inte ut att vara särskilt hög.

Åts.omskr.: MONETA NOVA WISMARI
Nytt mynt från Wismar

Åtsidans bildelement:
Sköld med halvt tjurhuvud,
dvs Wismars vapen.
    Frs.omskr: CIVITAS MAGNOPOLENS
Mecklenburgs stad

Frånsidans bildelement:
Ett kors inom den inre pärlringen.
Ytterligare utsmyckningara finns.
möjligen i varje korsvinkel.


Schilling, slutet 1400-talet, Lübeck
Diameter 25 mm. Vikt 2,085 gram.   Svagpräglad.
Referens: Behr 63.   Myntet präglat efter myntordningen från 1468.

Åts.omskr.: MONETA NOVA LVBICENSIS
Nytt mynt från Lübeck

Åtsidans bildelement:
Dubbelörnen, dvs Lübecks symbol
    Frs.omskr: CRVX FVGAT OMNE MALVM
Korset flyr allt ont

Frånsidans bildelement:
Ett kors inom den inre pärlringen.
Klöverblad i varje korsvinkel.
Inuti korset ett fyrpass.


Sechsling, 1512, Lübeck
Diameter 19,2 mm. Vikt 0,935 gram.
Referens: Saurmasche Collection nr 1986. Visserligen ett mynt från Wismar 1512, men likartat.

Åts.omskr.: MONETA LVBICEN 1512
Mynt från Lübeck

Åtsidans bildelement:
Dubbelörnen, Lübecks symbol
    Frs.omskr: CR[u]X - F[ugat]O[mn]E - MAL[um]
Korset flyr allt ont

Tre vapensköldar. Den nedre är Wismars vapen.
Den övre högra är Lüneburgs vapen (ej hela).
Den övre vänstra är grevskapet Holsteins vapen.

En sechsling motsvarade 6 pfennig, dvs en halv schilling.

I början av 1500-talet hade silverhalten i Hansans mynt blivit märkbart låg.


Grevskapet Holsteins vapen
ett nässelblad (811 - 1474)
     
Lübecks stadsvapen

     
Wismars stadsvapen

     
Lüneburgs stadsvapenSechsling, 1553, Hamburg
Diameter 19 mm. Vikt 1,060 gram.

Åts.omskr.: MONE NO HAMBVRG 1553
Nytt mynt från Hamburg 1553

Åtsidans bildelement:
Hamburgs stadsvapen
    Frs.omskr: HOMO CRVCE PROBATVR
Människan prövas under sitt kors

Frånsidans bildelement:
Grevskapet Holsteins vapen (nässelblad).
Skölden ligger ovanpå ett litet kors,
dvs ett kors inom den inre pärlringen.

Observera den lilla bladsymbolen på åtsidan kl 12. Denna symbol
finner vi även på Sechslingen från Schwerin 1552 (se dito).Halv Schilling, troligen sent 1500-tal, Rostock
Diameter 19 mm. Vikt 1,180 gram.
Referens: Saurmasche Collection nr 1977.

Åts.omskr.: MONETA NOVA ROSTO
Nytt mynt från Rostock

Åtsidans bildelement:
en grip (se doppelschilling nedan)
    Frs.omskr: SIT NOM[en] D[omi]NI B[e]N[e]D[ictum]
Välsignat vare Herrens namn

På frånsidan ett stort kors
dvs ett kors inom den yttre pärlringen.
Över korset ligger ett gement r som står för Rostock.


Doppelschilling, 1605, Rostock
Diameter 25 mm. Vikt 2,340 gram.

Åts.omskr.: MONE NOUA ROSTOCHIEN[sis]
Nytt mynt från Rostock

Åtsidans bildelement är en grip.
    Frs.omskr: SIT NOMEN DOMINI BENED[ictum]
Välsignat vare Herrens namn

Frånsidan har ett litet kors med klöverblad i korsvinklarna.
I korsets centrum en fyrpass och i den ett r
som står för Rostock.

Myntet har varit stukat. Därför den fula strimman på åtsidan.

Myntmästare i Rostock under perioden 1594 - 1606 var Sebastian Schoras.
Under perioden 1586-87 var han hertig Karls myntmästare i Nyköping.
Där införde han den mycket speciella präglingstekniken med FICKFALSVERK.
Ett fickvalsverk har fyrkantiga valsar med urgröpningar ("fickor") som samverkar
med ett halvmånformat präglingsverktyg. För vidare läsning om detta,
se artikel i SNT 1/1993 av Menzinsky och Serrestam.

Det är inte osannolikt att ovanstående mynt är präglat i fickvalsverk.Efter det att den tysk-romerske kejsaren Fredrik II dött 1250
fick Rostock en starkare ställning och blev en viktig Hansastad.
Handeln inriktades främst på Oslo och Skanör-Falsterbo.

Rostock anslöt sig till Vendiska Myntförbundet i slutet av 1300-talet.


Rostocks stadsvapen

Översikt över de presenterade Hansamynten

 före 1379   efter 1379   efter 1432   efter 1468   yngre mynt   kommentar 
 Lübeck  witten witten schilling schilling sechsling Deltog i bildandet
av det Vendiska
myntförbundet 1379
 Wismar  wismar witten schilling
 Hamburg  witten sechsling
 Rostock  witten witten halv & doppel schilling
 Stralsund  witten
 Lüneburg  witten witten2014-10-28

Dokumenthistorik

2014-10-28   Lagt in länk till längre artikel om Hansans mynt.
2014-02-05   Kompletterat med witten Rostock före 1379
2014-01-29   Kompletterat med witten Rostock efter 1381
2013-12-23   Kompletterat med witten Hamburg före 1379
2013-12-22   Kompletterat med witten Wismar före 1379
2013-12-17   Kompletterat med witten Lüneburg före 1379
2013-12-13   Kompletterat med Schilling Wismar 1433
2013-12-09   Den Witten Rostock från år 1379, som tidigare hade publicerats, var feltolkad.
Det visade sig att det var en halvschilling Rostock, troligen sent 1500-tal
2013-12-07   Kompletterat med witten från Wismar och schilling från Lübeck
2013-12-03   Kompletterat med witten från Rostock och witten från Stralsund
2013-12-02   En första version