Polen

Den polske fursten Mieszko (962-992) av ätten Piast gifte sig 965 med den tjeckiske ledarens dotter, Dobrava. Året efter var Polen ett kristet land och detta anses vara inledningen på den polska medeltiden.

Efter Mieszkos död tog sonen Boleslaw över regeringsmakten och han regerade landet till sin död 1025. Strax innan sin död lät han kröna sig till Polens förste kung. Under Mieszkos och Boleslaws regeringar pågick stridigheter av och till med de tyska kejsarna Otto I, Otto II och Otto III.

År 1385 hade den piastiska ätten ej längre någon manlig tronarvinge. Polen ingick därför en personalunion med storhertigdömet Litauen år 1386 genom att den 12-åriga drottningen Jadwiga gifte sig med Litauens Vladislav II. Vladislav visade sig vara en mycket duglig kung och hans regeringstid anses vara inledningen på Polens guldålder. De jagellonska kungarna utvecklade Polen till en av den tidens stormakter.

Vladislav II föddes som Jogaila Algirdaitis 1350. Han var storfurste av Litauen från 1377. I samband med att han gifte sig Polens drottning Jadwiga konverterade han till den romersk-katolska läran och ändrade sitt namn till Wladislav Jagiello (på svenska Jagellonika). Han blev på så vis stamfader för den jagellonska ätten.

Polens kungar (av ätten Jagiello)

    1386 – 1434 Vladislav II
    1434 – 1444 Vladislav III (barnlös, stupade i strid), son till Vladislav II
    1447 – 1492 Kasimir IV, son till Vladislav II
    1492 – 1501 Johan I Albrekt, son till Kasimir IV
    1501 – 1506 Aleksander (barnlös), son till Kasimir IV
    1506 – 1548 Sigismund I (den gamle), son till Kasimir IV
    1548 – 1572 Sigismund II, son till Sigismund I (ätten dog ut)


    1587 - 1632 Sigismund III Wasa, son till Johan III av Sverige

Kung Johan III av Sverige ingick äktenskap med den polska prinsessan Katarina Jagellonica år 1562. Hon var dotter till Sigismund I. Johans och Katarinas son Sigismund föddes 1566 (död 1632). Han var kung av Polen-Litauen 1587-1632 och kung av Sverige 1592-1599.

Vid ingången till medeltiden var Gniezno Polens huvudstad, men omkring år 1040 blev Krakow huvudstad och var så fram till 1596 då istället Warzawa blev huvudstad.

       


Vladislav II
Målning av Jan Matejko

De tre mynten som visas nedan från Krakow har alla en kunglig krona på frånsidan.
Observera hur denna krona utvecklas från mycket enkel form till en krona i "underifrånperspektiv".

Den krönta örnen dyker upp på Polens statsvapen under landets storhetstid på medeltiden.
Observera hur den utvecklas från mycket enkel form omkring år 1400 till mycket elegant form
i mitten av 1500-talet.

1/2 groschen 1386-1434, Vladislav II, Krakow
Diameter 19-20 mm.   Vikt 1,305 gram.   (id 2174)   Ref: Gum 415

Åtsidans text: REGIS POLONIE
Kungariket Polen
    Frånsidans text: MONE WLA?EAI
Mynt från Wladislaus

1/2 groschen 1492-1501, Johann Albert, Krakow
Diamter 18 mm.   Vikt 0,990 gram.   (id 2148)   Ref: Gum 467

Åtsidans text: MONETA I ALBERTI
Mynt från Albert
    Frånsidans text: REGIE POLONIE
Kungariket Polen

1/2 groschen 1507, Sigismund I, Krakow
Diamter 18 mm.   Vikt 0,920 gram.   (id 2150)   Ref: Gum 480

Åtsidans text: MONETA SIGISMUNDI
Mynt från Sigismund
    Frånsidans text: REGIS POLONIE
Kungariket Polen

Den krönta örnen har här fått lite elegantare utformning samtidigt
som kungakronan på frånsidan nu visas i underifrånperspektiv.

Sigismund I "den gamle" (1467-1548) var kung av Polen
och storfurste av Litauen från 1506. Han efterträddes
av sin son Sigismund II August (1520-72).


1/2 groschen 1547, Sigismund II August, Vilnius
Diameter 20 mm.   Vikt 1,170 gram.   (id 636)   Ref: Gum 598

Åts.omskr.: SIGIS AUG REX PO MAG DUX LI
Sigismund August kung av Polen,
storfurste av Litauen
    Frs.omskr: MONETA MAGNI DVCAT LITVA
Stort ducatmynt från Litauen
Sigismund II August (1520-1572), storfurste av Litauen från 1530 och kung över Polen från 1548 (den Lublinska unionen som förenade Polen och Litauen).

Sigismund II August var den siste av den Jagelloniska ätten. Han var bror till Katarina Jagellonica och således svåger till den svenske kungen Johan III.

Klicka på bilden här till höger för att se den i större format.
     


Solidus 1618, Sigismund III Vasa, Riga
Diameter 17 mm.   Vikt 0,910 gram.   (id 2790)   Ref: Gum 1439

Åts.omskr.: SIG III DG REX PO M D L
Sigismund III kung av Polen,
storfurste av Litauen
      Frs. omskr.: SOLIDVS CIVI RIGE 18
solidus från staden Riga 1618
I fältet: Sköld med vase på ett krönt S I fältet: Rigas vapen.
Kl 12: en räv som springer åt vänster.


Solidus 1620, Sigismund III Vasa, Riga
Diameter 15,7 mm.   Vikt 0,640 gram.   (id 2859)   Ref: Gum 1440

Åts.omskr.: SIG III DG REX PO M D L
Sigismund III kung av Polen,
storfurste av Litauen
      Frs. omskr.: SOLIDVS CIVI RIGE 20
solidus från staden Riga 1620
I fältet: Sköld med vase på ett krönt S I fältet: Rigas vapen.
Kl 12: en räv som springer åt vänster.


Solidus 1624, Sigismund III Vasa, Wilnius, Litauen
Diameter 16,2 mm.   Vikt 0,635 gram.   (id 2858)   Ref: Gum 1305

Åts.omskr.: SIG III DG REX PO M D L
Sigismund III kung av Polen,
storfurste av Litauen
      Frs. omskr.: SOLIDVS M ( ) D LITV
solidus [från] storhertigdömet Litauen
I fältet: Sköld med vase på ett krönt S I fältet: Två sköldar under en krona.
På västra skölden en örn.
På högra skölden en ryttare till häst.
kl 6: två fiskar vända mot varandra.


Gum = Gumowski, Marian. Handbuch der Polnischen Numismatik. Graz 1960.

Dokumenthistorik

2018-10-18   Kompletterat med solidus id 2858 o 2859
2017-09-26   Lagt in referenser till Gumowski
2017-09-24   Kompletterat med solidus för Sigismund III Wasa.
2013-12-02   En första version