Novgorod

Novgorod kallas ibland ”det ryska rikets vagga”. Enligt Nestorskrönikan enade vikingahövdingen Rurik ett antal slaviska stammar på 860-talet och lade grunden till det som skulle bli Novgorod (den nya staden). Vikingarnas namn på staden var Holmgård.

Novgorodfursten Jaroslav, en ättling till Rurik, gifte sig med Olof Skötkonungs dotter Ingegerd år 1019. Kiev hade vid denna tid blivit centralort i Rus, men Novgorod var navet för utrikeshandeln. För vikingarna var handeln med Novgorod viktig.

Jaroslav har gått till historien som ”Jaroslav den vise” och Ingegerd fick epitetet ”den fromma”. Hon helgonförklarades efter sin död som ”Anna av Novgorod” och genom ett påbud på 1500-talet av tsar Ivan IV (”den förskräcklige”) skulle hon hedras i den ortodoxa kyrkan på sin dödsdag i februari. Idag vördas Ingegerd/Anna som helgon både av den katolska och den ortodoxa kyrkan.

Under 1100- och 1200-talet hade gotlänningarna en omfattande handel med Novgorod som hade utvecklats till ett furstendöme och en självständig stadsstat i mitten av 1100-talet.

Novgorods storhetstid sammanföll med stadens medlemskap i Hansan från mitten av 1200-talet fram till slutet av 1400-talet. Under denna period härjades Rus svårt av mongolerna, men Novgorod lyckades stå emot.

Efter det att furstendömet Moskva lyckats skaka av sig mongolerna väcktes idén i Moskva om total kontroll över Rus. Det blev slutet för Novgorods glansperiod och självständighet. Staden krossades 1471 av Ivan III (storfurste av Moskva 1462-1505). Novgorod blev i och med detta en del av Moskvariket. Hansan stängde sitt kontor i Novgorod 1494.

1547 kröntes Ivan Vasiljevitj (f.1530, d.1584) till Ivan IV, storfurste av Moskva. Han tog sig titeln tsar och blev därmed Rysslands förste tsar.

Ivan IV retade upp sig på Novgorods tydliga västvänlighet. Han stormade därför staden 1570 och utplånade stora delar av Novgorods befolkning i ett ohyggligt blodbad. Händelsen har gjort honom känd som ”Ivan den förskräcklige”.

Nyare tiden i Rus

1610 marscherade svenska trupper in i Moskva under ledning av Jacob De la Gardie för att blanda sig i valet av kandidat till tsartronen. Men trupperna tvingades retirera till Novgorod som sedan hölls ockuperat i sex år. Som resultat av ockupationen valdes Gustav II Adolfs yngre bror Karl Filip till storfurste av Novgorod, men han hann aldrig installera sig.  Michail Fjodorovitj av ätten Romanov hade nämligen valts till ny rysk tsar och freden i Stolbova 1617 innebar en definitv brytning av Novgorods band till Sverige.

Exempel på mynt under 1500- och 1600-talen

Typiska mynt under perioden är s.k. ”droppkopek”. Det är mynt slagna på uthamrad tjock silvertråd. Åtsidan visar en ryttare med lans, vilket visar att det är ett mynt från ett ryskt furstedöme. Frånsidan bär en kyrillisk text med namnet på den regerande tsaren i Moskva.

Uttrycket kopek kommer från ryskans kopjo som betyder lans. Åtsidans bild är således en symbol för både "nationalitet" och nominal.

Här följer exempel på droppkopek från de två tsarer som omnämns i texten ovan.

Kopek, Ivan IV Vasiljevitj, Novgorod, 1547-84
11,5 - 14,0 mm. Vikt 0,680 gram.

Åtsida: Ryttare med lans till häst.     Frånsidans text: Fursten och den store tsaren för hela Rus.

Detta var det första myntet av typen kopek under Ivan IV och hans namn sattes inte ut.
Senare skrevs tsarens namn ut på dessa mynt enligt: "Fursten och den store tsar Ivan för hela Rus".
Myntet är således slaget strax efter det att Ivan krönts 1547.

Ivan IV var den förste som tog sig titeln tsar i Ryssland.
Han har gått till historien som "Ivan den förskräcklige".


Kopek, Michail Fjodorovitj Romanov, Moskva, 1613-45
9,5 - 12,5 mm. Vikt 0,465 gram.

Åtsida: Ryttare med lans till häst.     Frånsida: Namnet på den regerande tsaren i kyrillisk skrift.

Michail Fjodorovitj av ätten Romanov satte definitivt punkt för förbindelserna mellan Sverige och Novgorod.

Observera att kopek från Novgorod hade större vikt än kopek från Moskva.
Så var det även då mynten var nya. Det var belagt med dödsstraff
att klippa sönder novgorodmynt för att anpassa dem till moskvamyntens vikt.
Dokumenthistorik

2013-12-02   En första version