Korsfararna

I slutet av 1000-talet fram till slutet av 1200-talet företogs nio korståg mot det Heliga landet på påvens initiativ. Syftet var att erövra Jerusalem med omnejd från muslimerna. Det är svårt att se det ärofulla i korstågen när man granskar dem i efterhand, men ”ändamålet helgar medlen” heter det ju.

Det fjärde korståget spårade ur helt. Det var meningen att man skulle anfalla Egypten, men istället krossades och plundrades Konstantinopel. Påven hade nog aldrig tänkt sig att kristna skulle strida mot kristna, så de fjärde korståget blev verkligen misslyckat. Dessutom förstördes och skingrades åtskilligt av Konstantinopels kulturskatter.

Om du vill läsa mer om det fjärde korståget   Klicka här >>

Denier, 1278 - 1281, Karl I av Anjou, Clarentza
Diameter 16,4 x 18,8 mm. Vikt 0,755 gram.   Ref: Metcalf 942

Åts.omskr.:K R PRINC ACh
Karl, kung och furste av Achaia

Bildmotivet är ett litet kors,
dvs korset hålls inom den inre pärlringen.
    Frs.omskr.: DE CLARENTIA
från Clarentza

Bildmotivet är en
borganläggning.          


Karl I av Anjou, kung av Sicilien, hade inkorpororet Achaia i sitt
kungadöme efter det att det Latinska kejsardömet kolllapsat 1261.
Efter det att Wilhelm II (Achaias furste) hade dött 1278,
tog Karl I själv hand om det direkta styret av Achaia.
Han kunde därför kalla sig både kung av Sicilien
och furste av Achaia.Billon Denier, 1297 - 1301, Isabella av Villehardouin, Clarentza
Diameter 17x19 mm. Vikt 0,855 gram.   Ref: Metcalf 966, type Y2
Silverhalten är låg i detta mynt.

Åts.omskr.:YSABELLA P ACh
Isabella, Achaeas prinsessa

Bildmotivet är ett litet kors,
dvs korset hålls inom den inre pärlringen.
    Frs.omskr.: DE CLARENCIA
från Clarentza

Bildmotivet är en
borganläggning.          


Billon Denier, 1307 - 1313, Philip av Taranto, Clarentza
Diameter 19 mm. Vikt 0,770 gram.   Ref: Metcalf PT2
Silverhalten är låg i detta mynt.

Åts.omskr.: PhS P ACh TAR D R
Philip, Achaeas prins, av Taranto

Bildmotivet är ett litet kors,
dvs korset hålls inom den inre pärlringen.
    Frs.omskr.: D CLARENCIA
från Clarentza

Bildmotivet är en
borganläggning.          


Denier, 1316 - 1318, Mathilda av Villehardouin, Clarentza
17,0 x 19,0 mm.   0,790 gram.   Ref: Malloy 34

Åts.omskr.: MAhAVTA P ACh
Mathilda, Achaeas prinsessa

Bildmotivet är ett litet kors,
dvs korset hålls inom den inre pärlringen.
    Frs.omskr.: DE CLARENCIA
från Clarentza

Bildmotivet är en
borganläggning.          


Denier, 1318 - 1333, Johan, Clarentza
17,8 x 18,2 mm.   0,950 gram.   Ref: Malloy 47

Åts.omskr.: IOhS P AChE
Johan, Achaeas prins

Bildmotivet är ett litet kors,
dvs korset hålls inom den inre pärlringen.
    Frs.omskr.: DE CLARENCIA
från Clarentza

Bildmotivet är en
borganläggning.          


Denier, 1318 - 1333, Johan, Clarentza
12,2 x 14,2 mm.   0,840 gram.
Kvalitéten är lägre på detta mynt än på det föregående,
dvs det är endast med svårighet som omskrifterna kan tydas.

Den som sålde myntet till mig hade en beskrivning
av frånsidan som det inte är lätt att ta till sig:    
gothic M beneath castellum
between two annulets.
Referens Metcalf 1012.

Åts.omskr.: IOhS P AChE
Johan, Achaeas prins

Bildmotivet är ett litet kors,
dvs korset hålls inom den inre pärlringen.
    Frs.omskr.: DE CLARENCIA
från Clarentza

Bildmotivet är en
borganläggning.          Efter det att Isabella de Villehardouin avsatts som Achaias furstinna på grund av sin mans (Filip av Savojen) auktoritära uppförande, installerade Karl II sin son Filip I av Taranto som furste på Achaia 1307. Karl II var kung av Neapel 1285-1309.

Efter Isabella de Villehardouins död 1312 gjorde Ferdinand av Mallorca anspråk på furstendömet Achaia. Han var gift med dottern till Margareta av Villehardouin (Margareta var en yngre syster till Isabella). Filip I av Taranto ansåg dock att Isabellas dotter Mathilda vore en lämpligare furstinna på Achaia. Mathilda ingick därför resonemangsäktenskap med Ludvig av Burgund år 1313 och Filip I överlämnade styret av Achaia på paret.

Ferdinand av Mallorca vägrade ge upp Achaia så han ockuperade området. I en strid 1316 dödades han av Ludvig som själv ådrog sig skador och dog. Mathilda blev således änka blott 23 år gammal - ensam satt att styra Achaia.

År 1318 dyker Johan upp på scenen. Han var hertig av Durazzo (kallas ofta Johan av Gavina), och han var son till Karl II av Neapel. Johan ansåg sig vara ett lämpligt parti för Mathilda. Tillsammans skulle de bli ett perfekt furstepar på Achaia. Men hans frieri hade föga framgång så han kidnappade Mathilda och tvingade henne till äktenskap. Det blev ingen lycklig tid för fursteparet. Mathilda vägrade att ge sin man någon avkomma, så efter fem år tröttade han på henne och försköt henne.

Mathilda gifte om sig med Hugh de La Palice och bosatte i Aversa där hon dog 1331.
2014-03-07

Dokumenthistorik

2014-03-07   Kompletterat med ytterligare en denier från 1318-1333
2014-03-03   Kompletterat med denier från 1316-1318
Kompletterat med denier från 1318-1333
2013-12-17   Kompletterat med denier från 1278-1285
2013-12-05   Kompletterat med denier från 1307-1313
2013-12-02   En första version