Renässansen i Venedig

Venedigs historia har sin början på 400-talet då folk från norra Italien flydde undan hunnernas invasion. Venedig lyckades behålla sin självständighet under Frankerrikets expansion. Även under det Tysk-Romerska rikets expansion behöll Venedig sin självständighet.

Venedig blev republik och statschefens titel var doge, en titel som kommer av latinets DUX (hertig). Han valdes på livstid bland Venedigs aristokrater. Handeln med Västeuropa och Byzantion skapade ett visst välstånd i Venedig.

- - - -

Giovanni Dandolo var Venedigs 48:e doge (statschef) från 1280 till 1289. Det var han som introducerade den venetianska gulddukaten.

Under Danolos regering var det ett spänt läge i östra Medelhavet. Bland annat gjorde Alexios Kalergis revolt på Kreta och han stöddes av den bysantinske kejsaren Michael VIII - Venedigs ärkerival om makten i östra Medelhavet.

Venedig tvingades be Karl I av Neapel-Sicilien och Frankrikes kung Filip om hjälp i fredsförhandlingarna.

- - - -

Pietro Gradenigo (1251-1311) blev Venedigs 49:e doge (statschef) 1289. År 1294 startade kriget mot Genua som resulterade i att Venedig miste sina besittningar på Kreta.

År 1308 blossade en konflikt upp med påven Clemens V vilket innebar att någon begravningsceremoni ej kunde hållas när Gradenigo dog 1311. Det blev en enkel begravning på ön Murano.

Under Gradenigos regeringstid återvände Marco Polo till Venedig från sina resor i Asien.

- - - -

Giovanni Soranzo (1240-1328) blev Venedigs 51:a doge (statschef) 1312. Giovanni var av adlig familj och visade sig vara en duglig militär ledare under konflikten med Genua.

- - - -

Antonio Venier (1330-1400) blev Venedigs 62:a doge (statschef) 1382. Under hans tid rådde fortfarande rivalitet mellan Venedig och Genua.

Renässansen i Italien och Venedig startade i slutet av 1300-talet. Sveriges första renässanskonung var Erik XIV.

     
                        Dandolos
vapensköld
                        Gradenigos
vapensköld
                        Soranzos
vapensköld
                        Veniers
vapensköld

I det följande får vi stifta bekantskap med några grosso från olika regeringschefer.
Den venetianska grosson var känd för sin höga silverhalt (965/1000) och var därför
ett av medeltidens bästa handelsmynt.Grosso, 1280-1289, Giovanni Dandolo, Venedig
19,1 x 10,3 mm.   1,995 gram.   Ref: Paolucci 27.2

Åts.omskr.: IO DANDVL // S.M.VENETI
Giovanni Dandolo // Sankt Markus, Venedig
    Frånsidan saknar omskrift.

På åtsidan ser vi:
Dogen till vänster som emottar en fana av sankt Markus (Venedigs skyddshelgon).
Mellan dogens ansikte och fanans stång ordet DVX, dvs DUX (hertig) skrivet vertikalt.

På frånsidan ser vi Kristus på en tron.

Kristusbilden omges av tecknen IC XC - ett kristogram.

Grosso, 1289-1311, Pietro Gradenigo, Venedig
Diameter 20x21 mm. Vikt 2,140 gram.
Referenser: Grierson IX:237 (Coins of Medieval Europe, 1991);   Paolucci 24:2

Åts.omskr.: _ GRADONICO // S.M.VENETI
P Gradenigo // Sankt Markus, Venedig
    Frånsidan saknar omskrift.

På åtsidan ser vi:
Dogen till vänster som emottar en fana av sankt Markus (Venedigs skyddshelgon).
Mellan dogens ansikte och fanans stång ordet DVX, dvs DUX (hertig) skrivet vertikalt.

På frånsidan ser vi Kristus på en tron.

Kristusbilden omges av tecknen IC XC - ett kristogram.

Grosso, 1312-1328, Giovanni Soranzo, Venedig
Diameter 19,8 mm. Vikt 2,130 gram.

Åts.omskr.: IO SVRANTIO // S.M.VENETI
Giovanni Soranzo // Sankt Markus, Venedig
    Frånsidan saknar omskrift.

På åtsidan ser vi:
Dogen till vänster som emottar en fana av sankt Markus (Venedigs skyddshelgon).
Mellan dogens ansikte och fanans stång ordet DVX, dvs DUX (hertig) skrivet vertikalt.

På frånsidan ser vi Kristus på en tron.

Kristusbilden omges av tecknen IC XC - ett kristogram.

Grosso, 1382-1400, Antonio Venier, Venedig
Diameter 22x23 mm. Vikt 1,770 gram.

Åts.omskr.: ANTO VENER // S.M.VENETI
Antonio Venier // Sankt Markus, Venedig
    Frs.omskr: TIBI . LAVS // GLORIA
Åt dig lovord och ära

På åtsidan ser vi:
Dogen till vänster som emottar en fana av sankt Markus (Venedigs skyddshelgon).
Mellan dogens ansikte och fanans stång ordet DVX, dvs DUX (hertig) skrivet vertikalt.
Två stjärnor omger dogen och helgonet.

På frånsidan ser vi Kristus på en tron.Soldino, 1343-1354, Andrea Dandolo, Venedig
  15,0 x 15,8 mm.   0,515 gram.

Åts.omskr.: +ANDR DANDVLO DVX
Doge Andrea Dandolo
    Frs.omskr: +S-MARCVS VENETI
Sankt Markus, Venedig

Åts.bild: En man som bär en fana
(symboliserar dogen)
        Frs.bild: Ett lejon med gloria
(symboliserar Sankt Markus,
Venedigs skyddshelgon)Bezzo, 1631-1646, Francesco Erizzo, Venedig
Ett kopparmynt.   18 x 19 mm.   0,985 gram.

Åts.omskr.: S M V FRANC[esco] ERI[zzo]
under avskärningen siffran 6.

    Frs.omskr: DEFEN[s] NOSTE[r]
vårt motstånd
Åts.bild: Ett bevingat lejon med gloria och
en knäböjande doge med stav.
Lejonet symboliserar St Markus.
    Frs.bild: Kristus


1 Bezzo motsvarade 1/2 soldo.

Siffran 6 under avskärningen på åtsidan
betyder 6 bagattini. (12 bagattini = 1 soldo)

- - - - - -

Francesco Erizzo var Venedigs 98:e doge.
Han föddes i Venedig 1566.

Under det tidiga 1630-talet härjades
Venedig hårt av pesten.

År 1645 bröt ett krig ut mellan Venedig och
det Osmanska riket. Detta krig varade i 25 år
och innebar slutet för Venedigs dominans till
sjöss i östra Medelhavet.

     


              Fracesco Erizzo

Soldo, 1789-97, Ludovico Manin, Venedig
Ett kopparmynt.   21 mm.   1,725 gram.

Åts.omskr.: LUDO[vico] MANIN
under avskärningen siffran 12.

    Frs.omskr: DEFENS NOSTER
vårt motstånd
Åts.bild: Ett bevingat lejon med gloria och
en knäböjande doge med stav.
Lejonet symboliserar St Markus.
    Frs.bild: Kristus


Siffran 12 under avskärningen på åtsidan betyder
12 bagattini. (12 bagattini = 1 soldo)

Ludovico Manin
(f. 1725, d.1802)
var Venedigs 120:e
och sista doge i
republiken Venedig.   


Tornesello, 1382-1400, Antonio Venier, Venedig
Ett billonmynt.   10,4 x 17,3 mm.   0,575 gram.

Åts.omskr.: + ANTO VENERIO DVX
Doge Antonio Venier
    Frs.omskr: + VEXILIFER VENETIAM
Venedigs ....mynt
(hur kan VEXILIFER översättas?)

Åts.bild: "Small Cross" inom inre pärlringen         Frs.bild: Ett bevingat lejon med gloria sett framifrån.
Lejonet symboliserar aposteln Markus.

Tornesellon präglades i Venedig för att användas av administratörerna i Venedigs kolonier, t ex Kreta, som ersättning för den franska denieren.

Silverhalten är mycket låg - en del silver på åtta delar koppar.


2015-08-06

Dokumenthistorik

2015-08-06   Lagt in en bättre bild på tornesello, id 2624
2015-06-26   Kompletterat med grosso 1312-1328.
2014-06-04   Kompletterat med Soldino 1343-1354.
2014-04-12   Kompletterat med Tornesello 1382-1400.
2014-03-21   Kompletterat Grosso 1280-89.
2014-01-27   Kompletterat med Soldo 1789-97
2014-01-20   Kompletterat med Bezzo 1631-46
2013-12-02   En första version