Renässansen i Florens

Quattrino är ett mynt som slogs i Italien med början under renässansen i slutet av 1300-talet. Först slogs det som silvermynt men senare som kopparmynt. På 1900-talet ersattes quattrino av liran. Quattrino kommer av latinets quater denari, (fyra penningar). Quattrini cirkulerade främst i de centrala delarna av Italien, ofta med Florens som myntort. Florens heter på italienska Firenze.

Quattrini förekommer i en rad olika utföranden. På äldre mynt ses ofta en bild av påven tillika med en rad heraldiska element.

Quattrino, 1480, Florens
Diameter 17 mm. Vikt 0,600 gram.     Ref MIR 90/12.

Omskrifterna på detta mynt är svåra att tyda.
Myntet är av silver, men sannolikt med en viss andel koppar.

På åtsidan ser vi en bild av påven.
Till vänster om honom (från betraktaren sett)
en sköld med tre stjärnor och ett horisontalt band.

Till höger om honom en stav med ett kors som han håller i famnen.

På frånsidan:   Den florentinska liljan.


Florens vapen,  den Florentiska Liljan
Dokumenthistorik

2013-12-02   En första version