Erik XIV



Erik XIV var Sveriges förste renässanskung, och det var som sådan han lät avbilda sig.


16 öre 1568, Erik XIV, Stockholm
26x25 mm. Vikt 21,76 gram. Silverhalt 343/1000

Åts.inskr.: E[ricus] R[ex]
Kung Erik
    Frs.inskr: -
Det var år 1568 som Erik XIV blev avsatt av sina bröder.





Dokumenthistorik

2014-12-06   En första version