Gustav IIIUnder Gustav III:s tid som kung blomstrade romantiken inom litteraturen. Operan och Dramaten grundades liksom den svenska Akademien.


Riksdaler 1777, Gustav III, Stockholm
41,2 mm. Vikt 29,24 gram. Silverhalt 878/1000

Åts.omskr.: GUSTAVUS III D G REX SVECIAE
Gustav III med Guds nåde kung av Sverige
    Frs.omskr: FÄDERNESLANDET


Gustav III genomförde en myntreform som innebar att man gick
ifrån medeltidens mynträkning och istället räknade i riksdaler
och delar av riksdaler. Det är av den anledningen som myntvalören
3 daler också finns med på myntet.

Gustav III:s riksdalrar blänkte vackert eftersom de var av gott silver.
Många av Gustav III:s riksdalrar har därför gjorts om till smycken.


Dokumenthistorik

2014-12-06   En första version