Johan III1 Mark 1571, Johan III, Stockholm
19 x 19 mm. Vikt 2,675 gram.

Åtsida: I R S, 1 M
Johan, kung av Sverige, 1 mark
    Frånsida: DE PRO NOS, 71 (DEUS PROTECTOR NOSTER, 1571)
Gud vår beskyddare, 1571

Av de två renässansfurstar Sverige haft var Johan den främste
(och siste), men Sverige hade inte en ekonomi som tillät sådan
furstlig prakt och så många slottsbyggen.

Man kan tänka sig att Johan inte ville känna sig underlägsen sin polsk-litauiske svåger Sigismunt II August som hade helt andra förutsättningar.


Två öre 1573, Johan III, Stockholm
25 mm. Vikt 2,5 gram.

På frånsidan står Z R, dvs 2 öre.

Åts.omskr.: DEUS PROTECTOR NOSTR
Gud vår beskyddare
    Frs.omskr: MONEA NOVA STOKHOLM
Nytt mynt från Stockholm

Att denna tvåöring är av silver är inte lätt att se, och det var den nästan inte heller. Mycket koppar och ytterst lite silver. Någon har skrapat på fältet på frånsidan för att se om det finns silver under ytan, och det finns det naturligtvis inte.

När myntet var nytt fanns där ett ytterst tunt silverskikt
som uppstått genom vitsjudning.


1 mark (8 öre) 1591, Johan III, Stockholm
samtida förfalskning

storlek 20,8 x 22,0 mm.   Vikt 6,855 g.   (id 2654)   Ref: SM 137

Enligt myntordningen från år 1591 ska myntet ha en vikt av 7,20 g.
Silverhalten ska vara 90 tusendelar (finvikt 0,65 g).

Myntet ska således gälla för att vara ett silvermynt (!!)

Ett stämpelidentiskt exemplar (utan ärg) visas på bild i SNT 3*2016
i artikeln "Falska klippingar från år 1591", av Bengt Hemmingsson.
Se den övre av de tre falska klippingarna.
Dokumenthistorik

2018-09-03   2 öre 1573. Omskriften feltolkad. Ändrat till NOSTR.
2016-05-06   Det har nu visat sig att 8 öre 1591 är en samtida förfalskning.
2015-10-11   Kompletterat med 8 öre 1591.
2014-12-06   En första version