Vikingatiden i Danmark

Penning, 980-985, Harald Gormsson Blåtand, Hedeby

Storlek17,4 x 17,8 mm   vikt 0,205 g   id 2670   Ref: Brita Malmer(1966) KG 9d

Myntet är en halvbrakteat vilket innebar att präglingen gjordes i två steg mot mjukt underlag - först frånsidan sedan åtsidan. Myntet är lövtunt så att frånsidans prägling syns inverterad på åtsidan och vice versa. Myntet har varit vikt och har sedan blivit uträtat. En skärva är lös.

Karl den stores denarer har givit inspiration till myntet, men det är antagligen olika mynt som tjänat som förlagor för åt- och frånsida.

Hedebypenningarna har grundligt undersökts av Brita Malmer och hon presenterade sina forskningsresultat 1966 i sin doktorsavhandling
Nordiska mynt före år 1000.
Harald Blåtand (f. 935, d. 985/986) var son till Gorm den gamle och Tyra Danebot. Harald Blåtand var Danmarks kung från år 958 till sin död och han var Norges kung från år 970 till sin död. Harald Blåtand lät kristna sig och han döptes av missionären Popo omkring år 970.

Hedeby var den stora handelsmetropolen i Norden under Harald Blåtands regering.


2015-12-02

Dokumenthistorik

2015-12-02   En första version