.

   Hem  

  Arkiv

  Gårdsbutiken

  Nyinlagda artiklar

  Kontakt / om oss

  Ämnen som intresserar oss


Uppsälje by
Gamla mått
Gamla prylar
Gamla mynt
Gamla böcker
Kultur- o idehistoria
Konsthantverk
Ved och sånt

  Övrigt


Gårdens historia
Bäversjön

 

Silvergalleriet
åter till huvudmeny


Här är ett urval
besittningar

- Reval

- Riga

- Livland

- Elbing


       

 

Svenska
besittningar under
stormaktstidenUnder stormaktstiden var Sverige ett fyrkantigt land med Åbo som landets geografiska medelpunkt. När Karl XII stred i Narva så gjorde han det således på svensk mark.

Livland var ett jordbruksområde som gärna koloniserades av svenskarma. I Dorpat (på estniska Tartu) anlades ett universitet år 1632 och det blev Sveriges andra efter Uppsala. Både Georg Stiernhielm (1598-1672) och Urban Hjärne (1641-1724) var verksamma där. År 1640 anlades Kungliga Akademien i Åbo som blev Sveriges tredje universitet.


2014-12-07


Dokumenthistorik

2014-12-07 Ny struktur. Kompletterat med vänstermeny.