Elbing - svensk besittningElbing, som var en betydande hansestad, intogs av Gustav II Adolf 1626 men återlämnades 1636. Staden var sedan under kortare perioder ockuperad av svenskarna (Karl X och Karl XII).

Från 1631 tog svenska regeringen ansvaret för myntverket, men staden hade också själv mynträtt. Vi skiljer därför på mynt som utgivits av kronan (dvs svenska regeringen) och staden (dvs staden Elbing).

Det är lätt att se om en 1/24 Taler är utgiven av den svenska regeringen eller staden Elbing under svensktiden. Frånsidorna är olika. I ena fallet står det REG SVE och i andra fallet står det CIVI ELB. Bägge varianterna har den svenska riksskölden på åtsidan.

Samma resonemang gäller för solidus.

   
                1633, svenska regeringen                                     1628, staden Elbing
                                REG SVE                                                               CIVI ELB

1/24 Taler (dreipölcher) 1632, Gustav II Adolf, Elbing (kronan)
Diameter 19,5 mm. Vikt 0,935 gram.
Myntmästare Marsilius Philipson (hjärta med två pilar).

Åts.omskr.: GVS ADO DG REX S
Gustav Adolf med Guds nåde Sveriges konung
    Frs.omskr: MON NO REG SVE
Nytt mynt från konungariket Sverige


Är myntet ovan verkligen äkta?

Det är känt att Marsilius Philipson ägnade sig åt oegentligheter när han tjänstgjorde åt den svenska regeringen och han hamnade i onåd.

Se rikssköldens klumpigt utförda lejon. Så brukar inte lejon på svenska mynt se ut - och se på åtsidans sveakronor.

Jämför med nedanstående mynt som är en 1/24 Taler, utgiven av staden Elbing. Här ser både lejon och sveakronor riktiga ut. Även på detta mynt finns Marsilius Philipsons myntmästarmärke, men Philipsson kanske var hederligare när han hade staden Elbing som uppdragsgivare.

Äktheten avgjord

Efter att ha diskuterat frågan om myntets äkthet med kunniga kollegor, är den sammanfattande bedömningen: förmodligen.

Anledningen till att lejonen mer ser ut som hästar eller hundar kan förklaras med att Philipson anlitat en gravör utan tillräcklig kompetens.1/24 Taler (dreipölcher) 1628, Gustav II Adolf, Elbing (staden)
Diameter 19 mm. Vikt 0,790 gram.
Myntmästare Marsilius Philipson (hjärta med två pilar).

Åts.omskr.: GVS ADO DG REX S
Gustav Adolf med Guds nåde Sveriges konung

    Frs.omskr: MON NO CIVI ELB
Nytt mynt från staden Elbing
  S sist i omskriften har gått sönder. Det ser snarare ut som en krok som sticker ut från riksskölden - men ett S är det. Utan detta S skulle omskriften bli väldigt konstig.  Efter REX ser det ut som ett kolon, men det är en punkt. Den undre punkten hör till det trasiga S:et.

Se följande bild av en åtsida där S efter REX ser mer normalt ut.
Dokumenthistorik

2023-04-20   Kompletterat med en bild av åtsidan från ett annat mynt Elbing-Staden
där S efter REX ser mer normalt ut.
2014-12-07   En första version