Livland - svensk besittningLivland delades upp mellan Sverige och Polen 1629 varvid Sverige fick den norra delen. Svenska Livland ockuperades av ryssarna 1709-10 och avträddes till Ryssland 1721.


Schilling(solidus) 1651, Kristina, Livland
Diameter ca 16 mm. Vikt 0,670 gram.

Åts.omskr.: CHRISTINA DG R S
Christina, med Guds nåde, Sveriges regent
    Frs.omskr: SOLIDVS LIVONIAE 51
Solidus från Livland 1651


1/24 Taler (dreipölcher) 1648, Kristina, Livland
Diameter ca 18-19 mm. Vikt 0,795 gram.
I fältet på frånsidan talet 48, dvs 1648
Kl 6 på frånsidan en springande hund som är myntmästarmärke för Heinrich Jäger.

Åts.omskr.: CHRISTINA D G R S
Christina, med Guds nåde, Sveriges regent
    Frs.omskr: MON NOV LIVONI
Nytt mynt från LivlandDokumenthistorik

2014-12-07   En första version