Reval - svensk besittningBorgen Reval byggdes av den danske kungen Valdemar Sejr efter det att han erövrat norra Estland 1219. Runt borgen anlades den by som skulle växa till staden Reval (nuvarande Tallinn).

År 1561, då Estland-Livland-konfederationen upplöstes, såldes Estland till hertig Magnus av Danmark. Kort därefter blev Estland en del av Sverige och var så fram till 1721.
På frånsidan på mynten nedan syns Revals vapen - den krönta skölden med de tre leoparderna. Skölden ingår idag i Estlands statsvapen.          


1 öre 1625 (rundstück), Gustav II Adolf, Reval
Diameter ca 19 mm. Vikt 1,365 gram. Myntmästarmärket (den taggiga stjärnan) är ännu icke identifierat.

Åts.omskr.: MON NOVA 1625
Nytt mynt 1625
    Frs.omskr: CIVITAT REVAL
Staden Reval


1 öre 1626 (rundstück), Gustav II Adolf, Reval
Diameter ca 20 mm. Vikt 1,490 gram. Myntmästarmärket två korslagda värjor avser Friedrich Ulmer.

Åts.omskr.: MON NOVA 1625
Nytt mynt 1625
    Frs.omskr: CIVITAT REVAL
Staden Reval


1 öre (rundstück) 1665, Karl XI, Reval
Diameter ca 18 mm. Vikt 1,030 gram.
Åtsidans sköld omges av årtalet 16-67.
Frånsidans sköld omges av valören 1 - R, dvs 1 öre.

Åts.omskr.: CALOLVS DG REX SVE
Carl, av Guds nåde, Sveriges kung
    Frs.omskr: MON NOV CIVIT REVAL
Nytt mynt från staden RevalDokumenthistorik

2014-12-07   En första version